Struvitt, her fra Hias. Biolegemene brukes i selve renseprosessen.

Fosfor fra avløpsvann til økologisk landbruk

Selv om struvitt nå blir godkjent som gjødsel i økologisk jordbruk i EU-land, kan det ifølge Mattilsynet ta noen måneder før en godkjenning for det samme kommer på plass i Norge.

0

Nylig godkjente EU fosforforbindelsen struvitt som tillatt gjødsel i økologisk landbruk.

– Jeg håper dette vil føre til at mange flere renseanlegg begynner å felle ut struvitt, sier Norsøk-forsker.

Struvitt er en fosforrik mineralgjødsel som kan utvinnes av avløpsvann. I Norge er det gjennom Hias-prosessen man gjenvinner fosfor fra avløpsvann, og i et separat anlegg blir halvparten av fosforet felt ut som struvitt.

Godkjent til vanlig

Struvitt er allerede godkjent som gjødsel i konvensjenelt landbruk i både Norge og flere andre europeiske land. Nå blir det i EU også godkjent som gjødsel i økologisk landbruk. Som følge av denne godkjenningen, vil bruken av struvitt som gjødsel øke, tror seniorforsker Anne-Kristin Løes ved Norsøk.

– Jeg tror struvitt vil bli en veldig populær gjødsel innen økologisk dyrking, og jeg håper dette vil føre til at mange flere renseanlegg begynner å felle ut struvitt. Fosfor er en viktig ressurs som det er om å gjøre å holde i et biologisk kretsløp. Vi bør ikke gjøre fosforet lite tilgjengelig for planter ved å felle det ut med kjemikalier som jern- og aluminiumsoksider. Fosfor og struvitt bør felles ut fra avløpsvann gjennom biologiske renseprosesser og brukes som gjødsel i landbruket, sier Løes.

Håper på hurtig godkjenning

Selv om struvitt nå blir godkjent som gjødsel i økologisk jordbruk i EU-land, kan det ifølge Mattilsynet ta noen måneder før en godkjenning for det samme kommer på plass i Norge.

– Før det kan godkjennes for bruk i Norge må EU-forordningen tas inn i EØS-avtalen og i norsk rett. Vi vet ikke hvor langt tid det tar, men vil tro at det blir godkjent i løpet av 2023, sier seniorrådgiver Monica Stubberud i Mattilsynet.

– Dyrket jord tappes for fosfor over tid og det er nødvendig å tilbakeføre dette for å bevare jordas fruktbarhet. Struvitt er veldig godt egnet til dette, spesielt i økologisk landbruk, hvor det ikke kan tilføres standard mineralgjødsel med fosfor. Hvis bruk av struvitt som gjødsel kan gjøre det enklere å drive økologisk, kan vi kanskje få flere bønder som driver økologisk i Norge når dette kommer på plass også her, sier Norsøk-forsker Løes.

Kilde: Nyhetsbrev fra Hias.