Lanserer brannvannstank med trykkøkning

En komplett brannvannstank med trykkøkningsstasjon vil kunne forbedre brannsikkerheten og gi bedre rømningstid for mennesker og beskytte verdier på en mer effektiv måte, enten det gjelder næringsområder, boligområder, sameier eller hyttefelt.

0

Kingspan Water & Energy lanserer en ny komplett løsning for brannvann med integrert trykkøkningsstasjon. Med en komplett enhet vil man kunne øke den operative brannsikkerheten.

– Denne løsningen vil sørge for pålitelig og jevn tilførsel av slokkevann til bygninger. Vi er stolte over å kunne introdusere denne nye løsningen, sier Tor Lasse Nilsen ved Kingspan Water & Energy i en pressemelding.

I deen bak en brannvannstank med innebygget trykkøkningsstasjon er å kunne sikre trykk under hele slukkeforløpet, og dermed gi bedre brannsikkerhet og trygghet. Man er i en akutt fase med andre ord ikke avhengig av hverken trykk eller mengder fra offentlig nett.

– Vi ser frem til å levere dette produktet til våre kunder og bidra til å forbedre brannsikkerheten, sier Nilsen.

Den nye brannvannstanken med trykkøkningsstasjon er en løsning som har vært mulig å utvikle gjennom selskapets over 30 års erfaring i det nordiske markedet. 

– Dette er en unik høykvalitets løsning med alt komplett for igangkjøring. Løsningen har en innløpstank på 100 m3 og en tank med 80 m3 med i tillegg til et integrert maskinrom på 20m3. Maskinrommet har 2 pumper som hver gir 50 l/sek. Komplett automatikk ferdig programmert. Programmering og testing blir gjort før leveranse, det gjenstår kun å koble til strømmen før anlegget er i gang, forklarer Nilsen.

Løsningen vil være effektiv for levering av slokkevann, som er tilpasset nærings-/ industriområder, vernede bygningsmasser, kulturminner, kirker, offentlig bygninger (løsningen tilpasses for å dekke kommunens krav til vannuttak), togstasjoner, bussterminaler med flere. Det er også flere brannstasjoner som bruker dette til uttak av vann til egne biler. Løsningen kan blant annet forsyne hydranter eller sprinkelanlegg med 50 l/sek.

Løsningen har ifølge pressemeldingen flere produktfordeler som:

  • Integrert oppvarmet maskinrom med pumper og styring
  • 2 stk pumper
  • 50 l/sek
  • Ferdig programmert, klar til bruk 
  • Enkel installasjon
  • Starter automatisk ved trykkfall
  • Kan kundetilpasses