Rådgiverne Trygg Morten Solli og Terje Nyfløt får demonstrert Reinert Ritz Flensedel for smart tilkobling av Amund Hautsveit hos Hallingplast

VA-folket har fått sin møteplass

Årets VA-Messer går mot ny rekord i antall besøkende. Et tegn i tiden at rådgiverne også er innom for en fagprat og å studere nye tekniske løsninger og smarte produkter. Alle utstillere kan melde om stor interesse, høyt antall direkte henvendelser og engasjement fra både entreprenører og fremoverlente fagfolk i kommunene.

0
Håvard Dalseng hos Helnor og filterkum for overvann, med en rekke valgmuligheter

Foruten rekord i antall besøkende og flere utstillere enn noen gang var VA-Messene som vanlig preget av engasjerte besøkende som bruker lang tid hos hver enkelt utstiller. Alt tyder på at kommunene har mye på tapetet for tiden og er i ferd med å brette opp ermene for å ta i tu med utfordringene som vann og avløp kommer med.

Faglig

– Vi merker den gode faglige praten går. De besøkende er som regel rett på sak og stiller mange tekniske spørsmål. Samtidig ser jeg mange nye løsninger som vises fram hos utstillerne og jeg ser en offensiv bransje med solid faglig kunnskap. Dette er foruten en kontaktskapende arena en plass der man kan lære veldig mye om VA-teknikk på kort tid. Hvordan de ulike produktene fungerer og hvilke muligheter ny teknologi kan by på. Det går en trend mot digitalisering og effektivisering med mange nye innovative løsninger, forteller en svært fornøyd messegeneral Terje Røising til VANytt. 

Etter å ha vært innom Kristiansand og Bergen var utstillingshallen på Gardermoen i går til tider smekkfull av kommunefolk, entreprenører og rådgivere. Antall påmeldte slår alle tidligere rekorder, og denne gangen har også et betydelig antall rådgivere tatt seg tid til å gjøre seg kjent med leverandører og løsninger.

Tolawak Amenu, Einav Andreassen, Kjerstin Garnes og Jalaludin Resha fra Ullensaker kommune og Mohamed Geiyre fra Nannestad Kommune: – Stort utbytte av messen

Bærekraftig

– Selve ideen med VA-Messene, at utstillerne reiser ut til de ulike delene av landet og at man får nærmest hele leverandørbransjen servert på sølvfat er jo et smart konsept. I en travel hverdag trenger du dermed ikke reise langt. Det er en kortreist messe med lave terskler, her møter du leverandørene personlig og ofte stiller de med sine regionale kontaktpersoner. Noe mer bærekraftig kan jeg ikke tenke meg. VA-folket er på mange måter en stor harmonisk familie som deler erfaringer og jobber sammen på kryss og tvers. VA-Folket har endelig fått sin møteplass, slår Røising fast.

Interesse for kummer i PE hos Uponor. John Overvad forklarer.

Ny utstiller denne gang er Basal, som melder om mange spørsmål om dette med bærekraftig bruk av omfyllingsmasser. 

Christian Engvoldsen hos KZ Handels viser ny sensor

– Kommunene er stadig mer opptatt av bærekraft og økonomi, og bærekraftig omfylling av rør er høyst aktuelt. Av nye løsninger er det særlig PE-løsning i betongkum folk er nysgjerrige på. Ellers ser vi mange nikker til AquaSafe vannkummer, der alt kommer ferdig med blåvarene montert på plass. Folk vil helst forholde seg til en ansvarlig kontaktperson, forteller en opplagt Geir Sogge hos Basal.

Respons

— Vi har vært nærmest nedrent i perioder og fem av oss på stand har hatt hendene fulle. Mye direkte spørsmål om produktene og folk er rett på sak, forteller Kenneth Gjenga hos Uponor, der mye dreier seg om tette vannkummer i PE, dobbeltvegget PE rør i store dimensjoner til overvann, og ditto i fordrøyning. En ny serie minirenseanlegg for 10 pe. har også fått god mottakelse hos entreprenører, da gjennom ECO-Solutions i sør og øst.

En utstiller som også leverer løsninger for overvann er Helnor, som kunne vise fram både fordrøyningskasetter, tilbakeslagsventiler, smarte filterløsninger for overvann og luft og vanntette luker i aluminium.

Overvann

Asbjørn Hauge og Geir Kåre Kroken hos Furnes, med henda på en kabelkum, som er blitt populær innen VA. Liggende et lokk i lokk løsning som åpner for digital kommunikasjon med kum.

– Vi leverer særlig nøkkelkomponenter til VA-bransjen og er nok mest kjent for vår spindelforlenger. Nå har vi utvidet produktspekteret betraktelig med mange smarte løsninger for overvann, noe vi ser både sluttkunder og kommuner er ute etter å lære mer om, denne messa har vært alle tiders for oss, forteller Håvard Dalseng hos Helnor.

Måling av vannmengder og innsamling av data fra nettet er et tema kommunene stiller mange spørsmål om og mange leverandører er allerede i gang med å tilby gode løsninger innen dette feltet. 

Her kunne Furnes vise fram sine “lokk i lokk” løsninger som tillater signaler å passere kumlokk.

– Vi ser at kundene ønsker å formidle signaler fra installasjoner i kummene, det går både på nivåer, vannstrøm og trykk, med det nye plastlokket som står i lokket har vi åpnet for signaler. Dette med tilgjengelighet er aktuelt for kumlokk. Her har vi forbedret detaljer som vil gjøre at lokket lett lar seg åpne, å finne riktig kumlokk og komme til vannet er særlig viktig når det brenner, vi leverer Premium lokk med røde pakninger, som gjør de enklere å identifisere, forteller Geir Kåre Kroken hos Furnes, som også kunne fortelle at en variant av kabelkummen kalt Furnes Double er blitt en populær toppløsning for vannkummer. Å ha en stor god åpning settes pris på av de som skal montere i kum.

Geir Sogge viser hvordan et betongrør kan omfylles på en bærekraftig måte
Stort engasjement hos de besøkende, Thomas Blankevoort hos Ulefos i samtale

Signaler

Hos KZ Handels kunne man melde om stor interesse for kumlokk i kompositt som nettopp er åpne for ulike signaler. Her har man lenge hatt lokk i kompositt, og disse kommer nå i fullt modellutvalg, kompatible med de norske produsentenes standarder.
– Vi leverer jo smart verktøy til kommunene. Verktøy som gjør arbeidsdagene enklere. De siste årene har vi utvidet utvalget og nå er er det særlig vann- og slamkiosker det er stor interesse for, og en ny skjøtbar reparasjonsmuffe i støpejern er det mange som faller for, forteller Morten Grannes.
Man er i ferd med å lansere en ny serie måleinstrumenter, som registerere overvann i kummer.
– Overvannet er vanskelig å registrere, men med disse nye målerne som settes opp i 5G-nettet kan du kalkulere både lekkasjer og mengde overvann som kommer inn.

Dette har vært en stor suksess i Danmark, og vi vi er nå i gang med å levere dette i Norge, forteller Christian Engvoldsen.

Rådgivere


Hos både Hallingplast og PAM Norge merker man at de rådgivende har kommet på banen denne gang.
– Vi møter mer enn noen gang planleggingsfolk i hele verdikjeden. Det gir mange gode samtaler, sier markedssjef Håkon Killerud i SG PAM Norge. Det går mye i praktiske spørsmål, ofte om verktøy, montasje og utførelse. PAM’s 350 år gamle støpejernsrør fra det opprinnelige Versailles-anlegget er et sterkt blikkfang som ofte får samtalen inn temaer som levetid og montasjevennlighet.
– Strekkfaste skjøter ser vi at det øker veldig mye av i Norge nå. Det samme gjelder duktile rør med PE-belegg. Eller passivt belegg, som det kalles. Det er en god indikasjon på at bransjen har fokus på å bygge robuste anlegg med lang levetid, sier Roger Sønsteby. 

Per Michaelsen og Bjørn Bilden er veldig tilfreds med messen og registrerer stor interesse for brannvannsventilene

Snorre Fladberg og Amund Haustveit, som til daglig er å finne ved Osloavdelingen hos Hallingplast på Mastemyr forteller om godt besøk og særlig i økende grad av rådgivere.
– Vi opplever rådgivere som mer nyskjerrrige enn på lenge. A nye produkter er det særlig Sesu-pipe trekkerør til kabler det er store interesse for om dagen, men vi ser også at Sesu brer om seg mer og mer. Når man tar alle forhold med i betraktning, miljøhensyn, leggetid, behov for graving på landside osv. ser stadig fler at Sesu kommer best ut.

Smarte løsninger

At Hallingplast tilbyr servicekummer som kan betjenes fra bakkenivå er det heller ikke alle som har fått med seg.
– Vi leverer jo også en del smarte komponenter som gjør det enklere å jobbe. Et eksempel det å montere rør til flens, denne justerbare flensekragen gjøre det enklere å montere og demontere koblinger, forteller Amund Hanstveit.

Kristin Eftang og Martin Rud hos AVK med gjengefrie løsninger i utvalg

Krohne har i mange år vært ledende innen særlig elektromagnetiske målere og interessen og viljen til å overvåke vann- og avløpsstrømmene ser ikke ut til å avta.
– Vi har lenge levert avanserte målere og nå ser vi at det er kommet nye systemer som kan spise alle de gode dataene vi leverer. Aktuelt tema er sonemålinger, som gir kommunene bedre kontroll med lekkasjer, samt måling av overløp fra pumpestasjoner, forteller Ivan Rosenborg hos Krohne.

Skjer mye

Hos leverandørene av blåvarer skjer det også spennende ting. Både Ulefos, INNVA og AVK kunne melde om svært godt besøk og stor interesse for nye løsninger.
– Vi opplever veldig stor interesse for vår Smart Water satsing, der IoT-enheter installert på ventiler og hydranter overvåker vannledningsnettet og leverer informasjon. Dette skaper forutsigbarhet i vannforsyningsnettet. Husk at det finnes tusenvis av ventiler, kombikryss, fittings og hydranter, punkter som det kan samles inn data fra. Nå er det mulig å samle inn dataene fra smarte enheter som enkelt installeres der ute, forteller Martin Rud.

Cathrine Hanche hos Krohne viser FOCUS-1: den første smarte målerventilen.

– Det har vært hektiske dager med stor interesse, vi ser også at mange ønsker informasjon om våre standard produkter, som sammen med Kristin Eftang forteller om stor interesse for gjengefrie koblinger og gjerne til nedgraving. 

Nytt

Hos Ulefos er nytt av året at man skal levere støpejernsrør og selv om ikke alle detaljer er klare er det stor interesse og mange spørsmål rundt dette.

Knut Tørraasen hos Froster fikk mange spørsmål om brutt vannspeil

– Vi var jo en pioner med Aquosus fleksible ventilkryss, som går opp til 200 mm. Kundene ønsker fleksibilitet i større dimensjoner. Nå er vi i ferd med å bygge videre med Flex serien, som er tilsvarende Aquaosus. Flex finnes som kjent i 300 mm og nå går vi oppover til 400 mm, og mange lurer på om kommer til å stoppe der, forteller Thomas Blankevoort. Et nytt Ulefos produkt som har slått an veldig hos rørleggere i kommunene er bakkekran med innstikk, som nå lagerføres hos Heidenreich. 

Focus Software heter nå Sogelink, her Ieva Halvorsen og Eivind Hurlen

INNVA kunne vise fram en ny koblingstopp til brannkummer som også kan brukes til pluggkjøring på enklest mulig vis. Har har man flere avternative koblinger avhengig av hva man skal gjøre og hvor mye vann man har behov for. Løsningen kan også brukes til kloring av vannledninger.
– Kommunene ønsker effektive og praktiske løsninger og de stiller mange gode spørsmål. Foruten våre vanlige produkter fra Hawle, med Baio gjengefrie løsninger har vi med oss lufteløsninger for nedgraving, å ta ur luft fra vannledninger er noe mange er i ferd med å gå i gang med, luftepunktene kan også brukes til andre ting forteller Bjørn Bilden hos INNVA.

Brutt

Sikkerhet i vannforsyning er det mange kommuner som har høyt på dagsordenen, og en som har satset stort på brutt avløp er Froster.
– Vi har hatt en jevn tilstrømning av besøkende gjennom hele messa, det er akkurat passe dose med kvalitetsbesøk for oss. Det er mange som har spørsmål om brutt avløp og da i kategori 5, som er gjeldende standard innen brutt avløp, det er særlig til pumpestasjoner og vannverk dette er påkrevet, forteller Knut Tørraasen, som foruten brutt avløp har hatt mange henvendelser og spørsmål om Wangen pumper og pumper med tilbaketrukne løpehjul. 

I tillegg til utstillingen er det også holdt en rekke spennende seminarer. Messen er i Trondheim 16 mars.