Fra venstre Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune, Marianne Borgen Oslos ordfører og Anna Maria Aursund, direktør i Vann– og avløpsetaten. (Foto Vann– og avløpsetaten)

Oslo sikrer vannforsyning mot syd

Den nye overføringsledningen går fra Skullerud vannbehandlingsanlegg og ligger i en 3,3 kilometer lang tunell som har tatt litt over tre år å bygge. Hvert år sender Oslo i snitt 2,5 millioner kubikkmeter vann til over 30 000 innbyggere i Nordre Follo kommune. 

0

En ny overføringsledning for drikkevann mellom Skullerud og Enebakkveien ble i går offisielt åpnet av Oslos ordfører Marianne Borgen. Den 3,3 kilometer lange ledningen skal sørge for trygg vannforsyning til over 70 000 personer i bydel Søndre Nordstrand og deler av Nordre Follo kommune.

I tillegg legger den til rette for befolkningsvekst i årene som kommer.

Takker for tålmodighet

– Vi forsterker vannforsyningen til bydel Søndre Nordstrand og muliggjør den planlagte utbyggingen av nye boliger i området Gjersrud – Stensrud. Dette er en viktig investering for framtiden, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann– og avløpsetaten. 

Den nye overføringsledningen går fra Skullerud vannbehandlingsanlegg og ligger i en 3,3 kilometer lang tunell som har tatt litt over tre år å bygge.

– Jeg vil takke alle beboerne som har blitt berørt av prosjektet for deres tålmodighet i de siste tre og et halvt årene, sier direktør Aursund.

For befolkningsvekst

I går åpnet Oslos ordfører Marianne Borgen offisielt overføringsledningen, sammen med Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo kommune.

Hvert år sender Oslo i snitt 2,5 millioner kubikkmeter vann til over 30 000 innbyggere i Nordre Follo kommune. Med denne overføringsledningen knyttes vannledningsnettet bedre sammen og sikrer Nordre Follo en tryggere og mer robust vannforsyning.

– Tilgang på drikkevann er avgjørende for at Oslo, og kommunene rundt, skal kunne vokse i årene som kommer. Vi skal legge til rette for dette og fortsette vårt kontinuerlige arbeid med å sikre innbyggerne rent vann i kranene hver eneste dag, sier Aursund.