Foto: Fiskeslam fra Fredrikstad blir biogass

Frevar skal bruke fiskeslam til biogass

Fredrikstad Seafoods avvikler lakseoppdrett og sikter på å starte med oppdrett av yellowtail kingfish i andre eller tredje kvartal i 2023. Nå er det klart at slammet fra RAS-anlegget skal gå til Frevars biogass-anlegg.

0

I fjor annonserte lakseoppdretter Fredrikstad Seafoods at de heller skal satse på oppdrett av fisken yellowtail kingfish, og at produksjonen vil starte i løpet av året. Sterner skal levere teknologien som behandler slammet fra anlegget slik at det kan gå videre til lokal produksjon av biogass ved Frevar i Fredrikstad. Både under lakseoppdrett og oppdrett av yellowtail brukes sjøvann.

– Dette er spennende for oss. Vår teknologi for slambehandling er den mest avanserte i bransjen, og vi ser frem til å bidra til en mer bærekraftig oppdrettsindustri samtidig som vi lærer enda mer om denne spesielle fisken, sier Robert Eliassen, leder for bærekraft og sirkulærøkonomi i Sterner, i en melding.

Teknologien fra Sterner som skal brukes i Fredrikstad Seafoods’ anlegg har blitt testet på yellowtail kingfish i et pilotprosjekt i Danmark. Prosjektet har vært i regi av Sashimi Royal, et søsterselskap av Fredrikstad Seafoods. Dette prosjektet var avgjørende for at Sterner nå får mulighet til å innføre teknologien i stor skala i samarbeid med Fredrikstad Seafoods.

– Vi valgte Sterner som vår partner på grunn av deres teknologiske lederposisjon og kompetanse på bærekraftig oppdrett, sier Roger Fredriksen i Fredrikstad Seafoods. – Behandling av slam er essensielt for å opprettholde en sunn og bærekraftig oppdrettsvirksomhet, og Sterner har demonstrert en ekspertise og forpliktelse til bærekraft som gjør dem til den perfekte partneren for oss.

Roger Fredriksen, Daglig leder i Fredrikstad Seafoods, Robert Eliassen, leder for bærekraft og sirkulærøkonomi i Sterner og Daniel Persen, prosjektleder i Sterner.

Løsningen består av skalt DAF-teknologi, som Sterner har levert til en rekke kommunale renseanlegg, løsningen består av: 1: Mottaks tank for tynnslam (tilbakspylingsvann fra partikkelfilter) 2: Flokkulator med DAF trinn( Slam og fosfor fjerning) 3: Slamlagertank med TS og salinitet justering. 4: Tradisjonell avvanning med avvannerskrue 5: Avvannet slam til container. 6: Renset avløp fra daf til UV før det går til resipient. Se skjema nederst.

Etter at slammet er avvannet vil det bli levert til biogassproduksjon. Robert Eliassen mener dette handler om å utnytte Sterners spisskompetanse og teknologi, med bærekraft og sirkulærøkonomi i fokus. I dagens konkurransesituasjon handler det om å utnytte alle ressurser, også slam. Og med mange tilsvarende anlegg i drift, og tilhørende driftsdata, er han trygg på at resultatene vil stå til forventningene.

– Flere aktører gjør store fremskritt på landbasert oppdrett, både på produksjons- og teknologisiden. Avfallshåndtering har vært en utfordring i en årrekke, og nå har vi teknologi som ikke bare bidrar til bærekraft i produksjonsleddet, men som også sikrer at slam kan brukes til å produsere sårt tiltrengt energi, både i form av strøm og varme. Dette er måten å tenke rundt all produksjon fremover, sier han.

Fredrikstad Seafoods sikter på å starte med oppdrett av yellowtail kingfish i andre eller tredje kvartal i 2023.

Frevar eier og driver kommunens prosessanlegg for avløpsrensing, vannproduksjon, energigjenvinning og avfallshåndtering. Tjenesteproduksjonen er delt i næringsvirksomhet og kommunale oppgaver.

Se prosessskjema