Forsyningskjeder på stål og andre byggevarer har blitt endret som følge Russlands invasjon av Ukraina. (Foto: Jørn Søderholm)

Vil ta opp innkjøpsmoral på VA-konferanse

Hele den vestlige verden bannlyser Russland for invasjonen i Ukraina. Her hjemme skal vi bygge stadig mer bærekraftig. Stål og byggevarer kjøper vi gjerne fra India, Kina og Tyrkia, mye av det produsert med energi og råvarer kjøpt billig fra Russland. – Er det greit? Hvor bærekraftig er det, spør VA-bransjenestor Christen Ræstad. Nå tar han dilemmaet opp i nyoppsatt tema på en fagkonferanse.

0

Nylig gikk regeringen ut med en klar melding om at bærekraft skal inn som kriterium i offentlige innkjøp. Som en konsekvens av Russlands invasjon i Ukraina har prisforskjellene på kortreiste og langreiste materialer aldri vært større. I tillegg reises det nå et spørsmål om det er moralsk forsvarlig å handle med land som faktisk profiterer på invasjonen.

– Er det greit for oss at vi ikke tar hensyn til at konkurransekraften til Europa henimot landene i Asia systematisk forringes, uten at vi reagerer? Innstramminger, sanksjoner og en presset økonomi gir nye rammevilkår for bygge-, anleggs- og VA-bransjen i hele Europa. Inkludert oss i Norge. Da er det spesielt viktig å være klar over hvor materialene kommer fra, sier Christen Ræstad.

Stort dilemma

Ingen land i Vesten vil kjøpe olje, gass eller strøm fra Russland siden invasjonen. India er imidlertid et av landene som ikke har tatt til motmæle mot Russland. Tvert imot benytter landet heller benytter anledningen til å kjøpe energi på billigsalg, og dermed vær med og betale for Russlands krig mot Ukraina. 

– Her hjemme skal infrastruktur og byggeprosjekter bygges bærekraftig og klimavennlig, selv om det koster ekstra. Investeringer i VA og infrastruktur er høye, og ser ut til å holde seg. Prisene stiger, det mangler fagfolk og alle ledd er stresset, sier Ræstad.

Samtidig har bærekraft og klimahensyn blitt et av de viktigste premissene for byggeaktivitet i vår del av verden. Sånn ønsker vi å ha det, men vi vet også at det koster, påpeker han. 

Fra lavkostland

Kina, India og Tyrkia er eksempler på land som krever toll på import av varer fra Europa. Samtidig er det få restriksjoner motsatt vei, og Europa importerer stål, stein, byggevarer og andre produkter til lave priser i stor skala 

Priskrisen på energi setter hele økonomien under press. Stål, gatestein, rør og mange andre produkter kan kjøpes rimelig fra Kina, India og Tyrkia. Der er mye av det produsert med råstoff og energi kjøpt på billigsalg fra krigsmakten Russland – tross alle sanksjoner fra Vesten. 

– Ja, det er lov. Men er det lurt? Med de energiprisene vi har i vest nå betyr det at de kan produsere stål og andre varer enda billigere enn før. Europa kan kjøpe billige varer, på bekostning av en krigsherjet befolkning i Ukraina, sier Christen Ræstad.

På det komplekse og kontrastfylte bakteppet har VA-dagene til PAM akkurat har satt opp en helt ny post på programmet: “Bærekraft og verdivalg – viktige dilemmaer i vanskelige tider” er den foreløpige tittelen.

Saint Gobain PAM er en av mange store aktører som daglig står i spenningsfeltet det globale byggevaremarkedet er som følge av Russlands krig mot Ukraina. Raphael Roquet – kommersiell direktør for SG PAM Nord-Europa – kommer til VA-dagene for å delta i diskusjonen om det vanskelige temaet. 

Viktig tema

Christen Ræstad er møteleder på konferansen. Han er stolt over at arrangøren av konferansen har bestemt seg for å sette opp et tema som er sørgelig høyaktuelt, men også både følsomt og vanskelig. 

Han understreker at konferansen på ingen måte kan finne enkle løsninger på disse svært sammensatte og vanskelig problemstillingene. 

– Men vi ønsker å invitere til diskusjoner og refleksjoner på VA-dagene. Om bare én deltaker drar hjem etter konferansen med nye egne tanker om hva man bør – og ikke bør – gjøre, så har konferansen oppnådd noe viktig, sier Ræstad.