Vil brenne slam og gjenvinne fosfor

Umeå kommune planlegger forbrenning av avløpsslam fra Nord-Sverige. Kommunestyret har vedtatt å gi Umeå Energi fullmakt til å danne et nytt selskap som skal jobbe med forbrenning av deponert avløpsslam fra Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland og Jämtland.

0

I følge Umeå kommune har det vært stor interesse i regionen for en felles løsning i form av et felles selskap hvor eierandelen er basert på slamvolumet. Å kunne destruere og sortere forurensninger i slam er en viktig drivkraft når slamforbrenning planlegges i Umeå.

Det er klart at fosfor ønskes å gjenvinnes fra forbrenningen. Tester tyder på at tungmetaller og fosfor kan isoleres.

– Slamtømming er et økende problem for alle kommuner i dag, og i Dåva har vi i Umeå kommune nødvendige forutsetninger for å ta vare på og forbrenne slam på en miljømessig bærekraftig måte. I tillegg til de mange miljøgevinstene som vi kan bidra med for hele regionen, får innbyggerne i Umeå også energi tilbake fra anlegget via fjernvarmenettet, sier Hans Lindberg (S), kommunestyrets leder, i en pressemelding.

Anlegget skal ta imot slam fra Jämtland, Västernorrland, Västerbotten og Norrbotten. Renseanleggene leverer naturlig nok ulike slamkvaliteter.

Umeå kommune peker på miljøgevinster for et slamforbrenningsanlegg. Man regner med at skadelige stoffer som tungmetaller, farmasøytiske rester, mikroplast og PFAS/PFOS blir helt eller delvis ødelagt. Energioverskuddet som oppstår under forbrenningen er tenkt solgt til Umeå Energi og deler av dette vil kunne erstatte fossilbaserte toppvarmeanlegg i den kalde årstiden.

Umeå Energi har sammen med kommunale VA-aktører gjennomført en forstudie med mål om å undersøke muligheten for å bygge et monoforbrenningsanlegg i Dåva-området. Det skal startes et selskap med et kapitalbehov på ca SEK 800 millioner, som foreslås finansiert med klimamidler, lån og egenkapital på cirka SEK 125 millioner fordelt forholdsmessig basert på eierandel.

Etter at selskapet er stiftet skal det tilbys sameie til utvalgte kommuner i regionen. For å få et så stort nedslagsfelt som mulig, må Norrslam kunne tilby kostnadsnøytral kollektiv transport av slammet.