Lars Erik Berger og Henrik Grini lytter til pumper. Foto: Soundsensing

Lyden fra en pumpe kan fortelle det meste

Lydsignaler er datamessig langt enklere å analysere enn bilder, derfor brukes lyd stadig oftere innen overvåkning av trafikk, folkemengder, maskiner og nå også pumper. Oslo kommune er i gang med et nytt prosjekt der mikrofoner i pumperummet skal samle lyd over tid, som vil forteller om pumpas tilstand.

0

Avansert utstyr for å lytte til vibrasjoner fra f.eks. akslinger, impellere og kulelager er det flere leverandører som har kunnet tilby i mange år. Utstyret representerer en form for lytting for å kunne konstatere behovet for bytte av deler og service. En gammel kunst blant bilmekanikere er som kjent er å bruke en enkel trakt for å lytte til lyden fra ventilene og bruke dette til justeringen. Stetoskop er for de virkelige feinshmeckerne i mekanikk et kjærkomment instrument.

En ny, enklere og rimeligere måte å diagnostisere på er imidlertid i ferd med å bre kraftig om seg. Metoden går ut på å plassere en mikrofon i samme rom som en maskin, og i dette tilfelle en trykkøkningspumpe, der mikrofonen samler lydopptak over tid og analyserer i hvilken grad det skjer endringer. Dermed kan man både kunne fange opp hurtige forandringer, og dessuten ved hjelp av en sammenligning av kurver se når det nærmer seg tiden for å gjøre vedlikehold.

– Pumpestasjonene våre ligger spredt over hele byen. Vi bruker i dag veldig mye tid og krefter på å reise omkring og følge opp våre anlegg. Hvis vi kan finne en måte å fjern-overvåke og fjern-diagnostisere pumpene på, og derigjennom redusere behovet for reising, vil det frigjøre enormt med tid. Dersom lyd-overvåkingen i tillegg kan hjelpe oss å kjøre smartere runder, ville det kunne bety store besparelser. Derfor bestemte vi oss for å prøve ut dette systemet, forteller Lars-Erik Berger, funksjonsleder pumper og bassenger i Oslo VAV.

For å komme igang med prosjektet søkte man om midler fra Smart Oslo. I praksis går dette opplegget ut på at kommunen får halvparten av kostnadene dekket, og at man har egeninnsats i form av timer man legger inn i prosjektet.

– En pumpe vil ha en lyd-signatur og en viss levetid, der ulike behov for service inntreffer etter visse tidsintervaller. Dersom vi kan knytte dette til lyden vi registrerer, vil vi kunne høre når det er behov for et servicetiltak. Eller for å si det på en annen måte: Hvis lyden er den samme som vanlig er alt som det skal være, og vi trenger normalt ikke avlegge pumpestasjonen noe besøk, forklarer Berger.

En rask gjennomgang viser at gruppen som Berger leder, og som drifter vannforsyningsnettet, årlig bruker omkring en million kroner i timekostnader på å reise omkring på pumpestasjoner i kommunen for å sjekke. 

– Hvis vi i stedet kan hente inn lyden og tolke driftstiltanden i form av en kurve, og se hvordan disse kurvene utvikler seg, kan vi sette inn besøk eller service når det er nødvendig, og ikke før. Dette blir en form for behovsprøvd service og vedlikehold som vi tror er framtiden, avslutter Lars Erik Berger.

I første omgang vil man teste ut systemet på 2 store og 2 mellomstore stasjoner.

– Vi har som et eksempel samlet inn data fra før og etter vedlikehold/smøring, og kan dermed si noe om hvilke verdier som er “sunne” og når det nærmer seg tid for en ny runde vedlikehold, forteller Henrik Grini ved firma Soundsensing.