Transport Mats Orud Johansen his Heidenreich satser videre på grønn levering

Andel elektriske oppunder 70 % i salgskorpset

Man har en målsetning om å redusere sine utslipp med minimum 70% innen 2030. Nullutslippsløsninger innenfor transport er et av de viktigste tiltakene for å redusere de totale utslippstallene. Bl.a innførte man i fjor muligheten for levering av fossilfri transport med skapbil og kranbil direkte til kunder i Oslo, Lillestrøm, og opp til Gardermoen.

0

Heidenreich har en målsetning om å redusere sine utslipp med minimum 70% innen 2030. Dette er ambisiøse mål og et viktig signal om at Heidenreich satser grønt.

I tillegg til de elektriske varebilene vi allerede har i drift, så har vi nå 5 nye el- varebiler som settes i drift, i tillegg til at vi har flere i bestilling. Dette gjør at vi nå kan utvide tilbudet vårt med leveringer via fremtidsrettede miljøvennlige transportmetoder, og dermed også bidra til å innfri Heidenreich sitt ambisiøse mål om å redusere utslippene med min. 70% innen 2030, forteller stolt transportsjef Mats Orud Johansen

Ved å bytte fra en varebil med fossilt drivstoff til en el- varebil så reduseres utslippene med ca. 67% pr. bil. Disse varebilene kommer også en  utrolig smidig løsning på takstativet, som effektivt gir muligheten til å sende lengre rør også med varebilene. Disse måtte vi tidligere måtte sendt med lastebiler, og en elektrisk varebil gir betydelig lavere utslipp enn en lastebil. 

– Vi har gjennom flere år hatt et tilbud til våre kunder i Trondheim om leiebil. Dvs at våre kunder kan booke denne leiebilen om de har driftsstans i egen bilpark pga. service, reparasjon etc. Vi har i løpet av kort tid en helt ny leiebil i drift i Trondheim og den tidligere leiebilen byttes nå ut til en ny helelektriske leiebil. Denne leiebilen er selvsagt tilrettelagt og utstyrt med verktøyet som våre kunder trenger i hverdagen. 

Andelen av El- biler i Heidenreichs salgskorps var i 2020 på kun 15%.
– Vår målsetning innen 2030 er at denne andelen skal ligge på minimum 94%. Vi ser allerede en fantastisk endring fra 2020 og pr. 31.12.2022 så var andelen allerede på 68%, som igjen gir en reduksjon i utslippene på over 30% i forhold til 2020, forteller transportsjef Mats Orud Johansen.