Vinner av vannprisen 2023 Bo Wingård

Vinner av Vannprisen 2023 er kåret!

Prisen går til Bo Wingård som frivillig og utrettelig har jobbet med vann, vannkvalitet og elvemiljø i Bærum Elveforum siden endt arbeidsliv i 2008.

0

I 2008 gikk Bo Wingård ut av full stilling hos Multiconsult og begynte da å vie sin hydrologi- og ledelseskompetanse til elvene rundt Oslofjorden. Han kom samme året inn i styret til Lysakervassdragets venner (LvV) og ble raskt rekruttert inn i styret til LvV’s paraplyorganisasjon, Oslo Elveforum (OE). Under Wingårds ledelse har organisasjonen oppnådd stor anerkjennelse og mye arbeid er lagt ned for å sette fokus på vannkvalitet og elvemiljø. Inspirert av Oslo Elveforum der de ulike elvegruppene er samlet til ett forum, har Bærum Elveforum etablert gode relasjoner både til kommunens administrasjon og politikere og er en organisasjon som blir lyttet nøye til i vannforvaltningen.

Vannprisen er en anerkjennelse for spesiell innsats innen vannrelaterte fagområder. Prisen gis til enkeltpersoner, firma, frivillige organisasjoner eller institusjoner, og den skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig eller administrativ karakter. Vannprisen deles ut av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) i samarbeid med Norsk vannforening. Prisen ble første gang delt ut i 1988, og blir i år delt ut for 34. gang.

Fra juryens begrunnelse:

«Tradisjonelt har vannprisen blitt tildelt fagpersoner som har ytt en særlig prisverdig innsats utover det man kan forvente i en stilling eller posisjon i arbeidslivet. Juryen har lagt vekt på at Bo Wingårds innsats i sin helhet er tuftet på engasjement og frivillig arbeid. Tildelingen er også en honnør til både Bærum Elveforum og andre elve-og vannforum i Norge som jobber for å ivareta og tilrettelegge for opplevelser langs våre vassdrag. 

– «Vi gratulerer Bo Wingård med Vannprisen. De blågrønne strukturene i lokalmiljøene har stor betydning for vår livskvalitet. Wingård har lagt ned et imponerende arbeid for å fremme vannmiljøet og øke Bærum Elveforums anseelse» sier Sigmund Tøien fra RIFs ekspertgruppe for Vann- og miljøteknikk.

– «Bo Wingård er en verdig vinner og en viktig anerkjennelse for frivilligheten som bidrar til å sette vann på agendaen i lokalmiljøene! Vi gratulerer så mye til prisvinneren!», sier Elisabeth Elgsæter, styreleder i Norsk vannforening.

Vannprisseminar

Det planlegges et seminar i forbindelse med utdeling av Vannprisen, med temaer som er knyttet til prisvinnerens fagområde. Seminaret planlegges avholdt 20.september i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr. Program og foredragsholdere vil bli publisert på Vannforeningens og RIFs hjemmesider.