Bruk mer av regnvann og overvann!

Hvordan kan man som eiendomsbesitter bruke regnvann og overvann i stedet for drikkevann? VA SYD og REWAISE-prosjektet har laget en gratis inspirasjonsguide for å tilrettelegge og gi svar på grunnleggende spørsmål om hva du bør praktisk talt tenke på når du bruker regnvann og overvann i en eiendom.

0

Sverige har lenge jobbet med håndtering av regnvann og overvann gjennom forsinkelse og lokal bearbeiding, men ikke hatt så mye fokus på hvordan regn og overvann kan utgjøre en ressurs i vannbruken – noe som er mer vanlig internasjonalt og i tråd med EUs vannpolitikk og bærekraftige byer.

For å hjelpe eiendomsbesittere i å komme i gang har man laget en guide for å inspirere, tilrettelegge og gi svar på grunnleggende spørsmål om hva du praktisk bør tenke på når du bruker regn og overvann i en eiendom. Målet er økt forståelse for hvordan systemene kan se ut, gi råd om hva du bør tenke på og gi inspirerende eksempler.

– Vi ser at interessen til byggherrer og eiendomsbesittere vokser enormt pga bruke annet vann enn drikkevann, i tilfeller hvor det ikke er nødvendig. I tillegg går det er helt i tråd med anbefalingene fra Water Europe, the European innovasjonsplattformen for vannspørsmål, sier Therese Jephson, som er prosjektleder for REWAISE-prosjektet.

REWAISE-prosjektet drives i Sverige av VA SYD, sammen med Malmö by, Lund kommune, Lunds universitet, Sverige vannforskning, SLU, WIN Water, EIA og P-Malmö.

Prosjektet jobber blant annet med å støtte, engasjere og bidra til at eiendomsbesittere jobber med drikkevannsutnyttelse der bruk av regnvann og overvann er en metode som testes og vurderes. Denne samlingen er en måte å spre kunnskap slik prosjektet er nå har identifisert.

– Hvilken teknikk som er best å bruke og hvorfor avhenger av detaljene forholdene for eiendommen og hvilke behov som finnes. Vi prøver nye måter å bruke regnvann og overvann innenfor REWAISE og ønsker å dele det med oss vi har lært så langt. Vi har ikke alle svarene, men forhåpentligvis kan dette gjøre arbeidet lettere for noen andre, sier Therese Jephson.

Om guiden

Veilederen fokuserer på den tekniske gjennomførbarheten av å bruke regnvann overvann i eiendommer hvor eksisterende teknologi settes sammen på nye måter og sammen skape en ny funksjon. Alle deler av systemet – fra innsamling av regnvann på taket til lagertanker, rensefiltre, pumper og lignende – er teknologi som allerede er på markedet.

Inspirasjonsguiden retter seg mot for eksempel eiendomsbesittere, eiendomsselskaper, arkitekter, rørleggerrådgivere og andre aktører med interesse for eiendomsutvikling og bærekraftig vannbruk.

Veilederen er satt sammen av innovasjonsprosjektet REWAISE Swedish konsortium med bidrag og kunnskap fra flere andre eksperter.

Åpne veilederen