Martina Bergh Svedahl (t.v.) og Borghild T. Folkedal, møteledere på Hallingtreff.

Fortsatt praktisk vinkling på treffet

Faglig blanding og stålfokus på praktiske utfordringer har gitt Hallingtreff den sterke rollen det har som faglig møteplass. Da blir det interessant for alle, også på tyngre temaer som forskrifter og EU-regulativer.

0

Hva har digitalisering, EUs avløpsdirektiv, elektrisk NoDig og militær etterretning i kommunal beredskap til felles? .

8.-10. januar 2024 møtes VA- og NoDig-bransjen til Hallingtreff. Konferansen og utstillingen på Geilo er et årlig høydepunkt for mange, og en kjærkommen start på året.

Programmet på Hallingtreff 2024 er i hovedtrekk ferdig. Det er satt opp av en komité med fagfolk fra rådgivere, akademia og utførende entreprenører. I år har komiteen også fått med VA Yngre, som gir viktige impulser til å bringe Hallingtreff fremover.

Og så Peder, da! Peder Røyrvik. Mer om ham nederst.

Programmet for Hallingtreff 2024

De viktigste stikkordene fra programmet på Hallingtreff i januar 2024: 

  • Digitalisering og datafangst. Her ser vi blant annet på kommuners utfordringer med datafangst, hvordan vi skal forholde oss til Ledningsregistreringsforskriften samt bruk av verktøy som BIM og drone på anlegg.
  • EUs nye avløpsdirektiv – hva betyr det i praksis?
  • Materialvalg. Vi belyser blant annet driftserfaringer i ulike materialer på store ledninger. RENVANN er et spennende utviklingsprosjekt i Oslo og Trondheim, og Hallingtreff ser på løsninger som kommer ut av det.
  • PE-sveising er et evig aktuelt tema. Vi ser på nyheter, praktiske erfaringer og beste kunnskap innenfor både speilsveis og elektromuffer.
  • Beredskap er sørgelig høyaktuelt. Et IKS fra sentralt på Østlandet forteller om en hendelse med sabotasje mot en ny 800 mm vannledning. Vi får også høre hvordan en av landets fremste spesialister på militær etterretning arbeider med en kommunal beredskapsplan.
  • Miljø er et eget hovedtema på Hallingtreff 2024. Elektrifisering har kommet inn også i NoDig, og gjør grøftefrie metoder enda mer miljøvennlige. Men hva med tilgang på el-energi…? Vi ser på nytt utstyr, nye metoder og ny kunnskap som vil gjøre VA-jobben mer effektiv og miljøvennlig.

Programmet følger ellers den samme “oppskriften” som før:

– Fokus på praksis, drift og konsekvenser

– Bred og variert blanding av temaer, innholdstyper og aktører

– En miks av nyheter og praktiske erfaringer

Praksis først og fremst

– Hallingtreff ER denne blandingen. Den er konstant, og en av grunnene til at folk kommer igjen og igjen. Den er det ingen som ønsker å endre på, sier Hallingtreffs møteledere Borghild T. Folkedal og Martina Bergh Svedahl. 

Faglig blanding og stålfokus på praktiske utfordringer har gitt Hallingtreff den sterke rollen det har som faglig møteplass. Det bidrar til å øke kvalitetsbevisstheten i alle ledd av bransjen.

Folkedal og Svedahl forsikrer at det praktiske er den viktigste ledetråden også denne gangen.

– Hallingtreff fortsatt praktikernes treff. Ikke i den forstand at bare de som stiller på jobb i vernesko og gule klær har nytte av å delta, men fordi hele innholdet og programmet er praktisk fokusert. Da blir det interessant for alle, også på tyngre temaer som forskrifter og EU-regulativer, sier Martina Bergh Svedahl og Borghild T. Folkedal.