Ruhrelven picture by Tjansen Wikipedia Commons

En akselrerende vannkrise

Landet får redusert nedbør og isen i Alpene smelter. For å sikre vannforsyningen for fremtiden, jobber vannverkene med et mer fleksibelt ledningsnett, flere vannkilder og raskere tillatelsesprosedyrer. Hvert femte tyske vannverk har gått tom for vann.

0

Tyskland er midt i en vannkrise akselerert av klimaendringer. Gjennomsnittstemperaturen i fjor var den høyeste noensinne. Landet får redusert nedbør og isen i Alpene smelter. Denne utviklingen påvirker tilgjengeligheten av drikkevann på sikt.

– Selv om forsyningen er både kvantitativt og kvalitativt sikret for de neste årene, er det nødvendig å forberede seg på fremtiden og tilpasse infrastrukturen for vår viktigste mat nå, fastslår Wolf Merkel, styreleder i de tyske vann- og gassleverandørene (DVGW). ), på en pressekonferanse i Berlin.

For rundt 100 år siden var Ruhrelven uten vann på visse tider av året. Staten reagerte med å bygge demninger, for å sikre vannføringen gjennom hele året. – I løpet av 1950- og 70-årene fortsatte den strategien over hele landet, men så ble alle lullet inn i en visshet om at det alltid ville være nok vann her og ingen tenkte på å sikre infrastrukturen på lang sikt.

En ny nettundersøkelse viser at nesten én av fem (19 %) av alle vannverk oppga at de i år 2022 periodevis gikk tom for vann. Brønner i deres regioner tørket med jevne mellomrom. Mer enn én av tre bedrifter (35 %) hadde en utnyttelsesgrad på 90 prosent av kapasiteten. Presset har aldri vært så høyt som nå

For 2018 oppga hvert fjerde vannverk (25 %) at det hadde en tilsvarende høy utnyttelsesgrad. Trenden viser altså at kapasiteten må økes eller forbruket reduseres betydelig dersom det skal bli en situasjon med tvungne restriksjoner både for privatpersoner og industri.

357 bedrifter svarte på undersøkelsen, til sammen står de for 40 prosent av de leverte vannmengdene i Tyskland.

For ikke å havne i mangel ønsker de tyske vannverkene å utvide ledningene overflødig i større grad. Dette skal gjøres ved å koble sammen nye vannkilder, bygge demninger, teste avsalting, bygge underjordiske vannreservoarer og ved å bygge lengre rørledningssystemer for mer fleksibelt å kunne styre fordeling av vann mellom regioner.

– Her må man se på hvert enkelt forsyningssystem individuelt, understreker Wolf Merkel. Det finnes ingen løsning som passer alle.

Samtidig sier han at han er klar over at sårbarheten øker med lange kabler. Det medfører alltid en risiko for sabotasje, som i disse tider ikke kan neglisjeres.

Berlin har i dag i underkant av 4 millioner innbyggere og 278 000 direktekunder. Vannverket der har allerede merket klimaendringene.

– Vi ser det på de lave nedbørsmengdene, som fører til fallende grunnvannstand, sier styreleder professor Christoph Donner.

– For at vannforsyningen skal holde seg like stabil som den er i dag, investerer vi opp mot rundt 6 milliarder euro frem til 2030 og har stor støtte fra delstatsmyndighetene i Berlin.

Utfordringen er at det ikke bare blir tørke, men også ekstremvær i den andre retningen, med flom.

– Det ville vært viktig at vi endelig får en raskere prosedyre for å kunne bygge for eksempel dammer. Det tar mellom 30 og 40 år i dag, og vi har diskutert endrede tillatelsesregler i 10 år, slår Donner fast.

Kilde: Tyske medier og Circulation