Et lite grønt tak kan både pryde hagen og være med og dempe virkningen av styrtregn. Bent C. Braskerud fra Vann- og avløpsetaten viser. Alle foto: BENT C. BRASKERUD

Oppfordrer innbyggerne til overvannstiltak

Uværet Hans var for mange en påminnelse om at vi må tilpasse oss og lære oss å leve med et nytt klimaregime. Som en del av en større satsing på avdempende tiltak oppfordrer Oslo kommunes Klimaetat innbyggerne til selv å gjøre enkelte smarte tiltak for å redusere virkningene av ekstrem nedbør

0

– Det er fem enkle overvannstiltak man kan gjøre for å avdempe virkningen av ekstrem nedbør. Det viktigste er å bremse vanne. Med en stor andel grønne, gjennomtrengelige flater gis hagen større mulighet til å bruke vannet som ressurs og gir mindre skade, forklarer Bent C. Braskerud fra Vann- og avløpsetaten. Regnbed, grønne tak og egne flomveier kan gjøre susen i så måte. 

1. Frakobling av taknedløp:

I tillegg til å holde kjelleren tørr ved styrtregn, kan det avledete takvannet gi automatisk vanning til hagen, regnbed eller samles i regntønner for senere vanning. Det er viktig at taknedløpet føres godt unna husveggen.

Det avledede takvannet kan gi vanning til hage og regnbed.

2. Montere grønne tak og fasader:

Grønne tak, av for eksempel tørketolerante sedumarter, demper avrenning og bidrar til nedkjøling i dårlig isolerte bygg om sommeren. Dette tiltaket er ikke forbeholdt hustak, det kan for eksempel også gjøres på garasjetaket.

3. Plant et regnbed:

Dette er både en estetisk og arealeffektiv måte å håndtere overvann på. Regnbed plantes i fordypninger i terrenget og behandles som et helt vanlig blomsterbed etter de vekstene som er plantet der; prydplanter, stauder busker eller frukttrær.

Et regnbed er både estetisk og supernyttig.

4. Legg vanngjennomtrengelig belegningsstein på gårdsplassen:

I motsetning til vanlig belegningsstein, lar vanngjennomtrengelig belegningsstein vann renne gjennom. Dette kan redusere problemer med overvann, så vel som is og glatte partier.

Permeabel stenlegging suger opp vannet i stedet for å sende det avgårde , i verste fall på ville veier.

5. Lag egne flomveier:

Generelt kan det være lurt å ha et fall fra husveggen i minst 3 meter unna huset. Det er også lurt å sørge for at både vinduer og dører ligger godt over bakken, eller sikres mot vanninntrengning.

I tillegg kan du sjekke hvor vannet renner og hvis mulig senke egnet areal på tomten din, slik at vannet kan samle seg der og sakte trekke ned i grunnen. Her kan det for eksempel også plantes regnbed. På denne måten bidrar du til at det blir mindre vann i gatene og hos naboen. – Du skal ikke endre på retningen vannet renner med mindre det er avtalt med kommunen.

Ved å ha lommer i landskapet, også kalt svaler, gir man vannet en hvilepause

Lyst til å lese mer om tiltakene? Les dette faktaarket!

Oslo kommunes Klimaetat er en pådriver for å nå klimamålene gjennom å samarbeide med andre deler av kommunen og med befolkning, næringsliv, kunnskapsmiljøer, organisasjoner og andre offentlige myndigheter. Målet er gjennom samarbeid å utvikle gode klimaløsninger for Oslo. KlimaOslo skal både informere om byens klimaarbeid og inspirere til å gjennomføre klimatiltak. Et viktig tiltak for å dempe virkningene av et klima i endring.

Denne artikkelen er tidligere publisert på Klimaoslo

TEKST JULIE MARIE FØLSTAD FOTO BENT C. BRASKERUD