Fra venstre: Vebjørn Knotten, Ståle Fjorden., Terje Raaness Hofnes, Anders Larsen, Gunnar Ødegård, Jan Olav Haugen, Lasse Torvund

VA-prosjekt blir en del av Axflow

I Norge består heretter Axflow-gruppen av selskapene Axflow i Oslo, Process Partner i Larvik, Safe Supply i Sandnes, Innva i Bærum og VA-Prosjekt Midt-Norge i Trondheim. Antall ansatte i gruppen er nå ca. 80 og omsetningen i 2023 forventes å nå ca. 640 millioner kroner.

0

Axflow AS, lokalisert på Lysaker utenfor Oslo, meddeler gjennom en pressemelding at man er svært tilfreds med å kunne meddele at Trondheims-selskapet VA-Prosjekt Midt-Norge fra og med 1. juni ble en del av i Axflow Norway-gruppen som et heleiet datterselskap. 

VA-Prosjekt Midt-Norge har gjennom mange år etablert seg som en ledende leverandør av bl.a. pumpestasjoner og høydebassenger i Midt-Norge, og hadde i 2021 en omsetning på 77 millioner kroner.

– Det at VA-Prosjekt Midt-Norge nå blir en del av Axflow-gruppen i Norge vil utvilsom styrke konkurransefortrinnet for begge selskaper og for gruppen som sådan. For Axflow har det også vært viktig at vi gjennom oppkjøpet får et solid fortfeste i Midt-Norge.  I tillegg vil vi nå også kunne tilby løsningene til VA-Prosjekt Midt-Norge i et mye større geografisk område, uttaler administrerende direktør Gunnar Ødegård i Axflow AS.

Grunnlegger av VA-Prosjekt Midt-Norge, Jan Olav Haugen, skyter inn at det å bli en del av Axflow-gruppen åpner opp for nye og spennende muligheter for oss i VA-Prosjekt Midt-Norge. Jeg ser frem til å bli med på å kombinere selskapenes kunnskap og kompetanse, utnytte åpenbare stordriftsfordeler og sammen drive innovasjon og utvikling av nye og spennende konsepter».

Ståle Fjorden, tidligere medeier og nå daglig leder i VA-Prosjekt Midt-Norge, legger til: -Mange års godt samarbeide med Axflow har overbevist oss om at VA-Prosjekt Midt-Norge og Axflow passer sammen som hånd i hanske. Både når det gjelder løsninger, kompetanse og markedstilgang er synergieffektene helt åpenbare og vi gleder oss til fortsettelsen.

VA-Prosjekt Midt-Norge vil etter oppkjøpet fortsette som et eget aksjeselskap i de samme lokalene i Trondheim. For AxFlow har det vært viktig at alle selskapets medarbeidere blir med videre.

Axflow Norway Group er eid av svenske Axel Johnson International, som er en del av Axel Johnson-gruppen med mer enn 25 000 ansatte world wide. Axflow-gruppen har i dag mer enn 30 selskaper i Europa, Afrika og Australia med totalt ca. 1400 ansatte og en årlig omsetning ca. 5 milliarder. 

I Norge består Axflow-gruppen av selskapene Axflo i Oslo, Process Partner i Larvik, Safe Supply i Sandnes, Innva i Bærum og VA-Prosjekt Midt-Norge i Trondheim.  Antall ansatte i gruppen er nå ca. 80 og omsetningen i 2023 forventes å nå ca. 640 millioner kroner.