Illustrasjon av det nye anlegget. Orig: Baus Arkitekter

Nytt produksjonsanlegg med gjenvinning

Prislappen på den nye fabrikken er på 100 millioner norske kroner, og selskapet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Det nye produksjonsanlegget vil ligge ved siden av selskapets eksisterende anlegg som i dag er arbeidsplassen til 100 ansatte.

0

– Næringsminister Jan Christian Vestre la i dag ned grunnsteinen til Hallingplast sitt nye produksjonsanlegg i Ål i Hallingdal. Produksjonsanlegget har en prislapp på 100 millioner kroner og er en ambisiøs satsing på resirkulering av høykvalitets rørmaterialer i plast.

Den nye fabrikken skal stå klar sommeren 2024 og vil romme hele 4 500 kvadratmeter. Hallingplast forventer at de vil ha behov for minst 30 nye medarbeidere som følge av denne satsningen.

Sirkel

– Med dette nye anlegget tar Hallingplast et kvantesprang inn i fremtida, den sirkulære fremtida. Her satses det friskt på nye grønne løsninger og forretningsmodeller med stort potensial. Prosjektet skaper nye attraktive og lønnsomme arbeidsplasser midt i Distrikts-Norge, og er en inspirasjonskilde for meg og mange andre. Prosjektet er også et glitrende eksempel på hvordan offentlige midler utløser private investeringer og gir lokalt næringsliv drahjelp på veien mot lavutslippssamfunnet. Som næringsminister vil jeg gjøre mitt beste for at enda flere gode grønne prosjekter skal realiseres frem mot 2030, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Produksjonsanlegget vil årlig resirkulere 10 000 tonn plast! Satsingen er en av de største i selskapets historie og bidrar til at mer verdifull høykvalitetsplast kan resirkuleres og få nytt liv, sier Sverre Tragethon, daglig leder i familiebedriften Hallingplast.

Hallingplast produserer plastrør av høy kvalitet som brukes innenfor vann og avløp, havbruk, olje og gass, samt energi og telekommunikasjon. Plastrørene har en levetid på minimum 100 år.

100 mill.

Prislappen på den nye fabrikken er på 100 millioner norske kroner, og selskapet har mottatt støtte fra Innovasjon Norge. Det nye produksjonsanlegget vil ligge ved siden av selskapets eksisterende anlegg som i dag er arbeidsplassen til 100 ansatte.

Regiondirektør i Innovasjon Norge for Oslo og Viken, Kristin Willoch Haugen, viser til at de lyktes med å bidra med et betydelig investeringstilskudd bestående av både nasjonale midler til grønne investeringer i distrikt, samt distriktsmidler fra Viken fylkeskommune. 

– Det er en imponerende satsing Hallingplast nå gyver løs på, og vi er svært glade for at mange gode krefter har bidratt til å realisere nye sirkulære løsninger og bærekraftige arbeidsplasser, sier Willoch Haugen.

Tragethon forklarer at Hallingplast har over lengre tid resirkulert plastmaterialer, men at den nye fabrikken vil øke produksjonskapasiteten av resirkulerte materialer betraktelig.

Også fiskeoppdrett

– Det nye anlegget skaper nye forretningsområder med et særlig fokus på sirkulærøkonomi. Vi vil blant annet styrke vår satsning på å gi nytt liv til plastrør som brukes til merder i fiskeoppdrettsindustrien, sier Tragethon.

– Dersom vi resirkulerer mer plast enn vi selv bruker i egen produksjon vil vi ha muligheten til å selge plasten videre, noe som er et helt nytt marked for oss, fortsetter Tragethon som tilhører tredje generasjon av familiebedriften som ble startet i 1969. 

Fabrikken inneholder førsteklasses produksjonsutstyr med blant annet et eget laboratorium for produktutvikling og kvalitetstesting.

– Vi opplever at stadig flere kommuner og næringer etterspør bærekraftige løsninger – derfor investerer vi i dette. Produkter tuftet på bærekraft og sirkulærøkonomi er fremtiden, avslutter Tragethon. 

Veidekke er entreprenør for den nye fabrikken, og starter arbeidet med fundamentering omgående.