Regnværet natt til søndag har ført til skader mange steder på Østlandet. Sørøstlige bydeler i Oslo er særlig rammet, opplyser If. Dette nabolaget på Bekkestua i Bærum fikk en uvelkommen bekk som gravde seg brutalt frem i veien. Det gikk heldigvis ikke så galt med husene. (Foto: If)

Ekstreme skader etter vann på avveie

Forsikringsselskapet If har ved 9.30-tiden mandag passert 650 skademeldinger etter det kraftige regnværet over Oslo og Østlandet i helgen. Det kan bli kamp om håndverkerne i månedene fremover, varsler forsikringsselskapet.

0

Regnværsskadene i Oslo-området etter ekstremværet «Hans» blir trolig småtterier i forhold til regnskyllet natt til søndag, ifølge If. Ved 9.30-tiden mandag passerte forsikringsselskapet If 650 skademeldinger, først og fremst fra Oslo. På omtrent samme tidspunkt i skadehendelsen «Hans» var tilsvarende skadetall rundt 270hos If.

– Dette kraftige regnet har truffet Oslo og områdene rundt på en langt mer brutal måte enn «Hans», sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

I tillegg til skader på boliger og næringsbygg, har en del biler fått vann inn i seg. Noen småbåter har fått såkalte synkeskader. If opplyser at skadeekspertener er sendt ut for å hjelpe til med å pumpe vann ut av kjellere. Det blir også satt inn store vifter for å tørke bygningene.

– Skadefolkene jobber på spreng i felten nå. Det er imidlertid mange som trenger hjelp samtidig, så vi må i likhet med brannvesenet gjøre visse prioriteringer i akuttfasen, sier han.

Kamp om håndverkere

Kommunikasjonssjefen i If varsler at det kan bli kapasitetsutfordringer innen håndverkertjenester de kommende månedene. 

– Når mange tusen kjellere, førsteetasjer, produksjonslokaler og lagerbygg skal repareres samtidig, vil det dessverre kunne ta noe lenger tid enn vanligvis å bygge opp igjen etter en enkeltstående vannskade. Det blir alltid én av konsekvensene ved slike store naturhendelser, sier han.

– For noen uker siden hadde vi ekstremværet «Hans» og flommer etterpå. Denne regnværshendelsen kommer oppå alt det andre. Det er flere tusen boligeiere og bedrifter som trenger hjelp til reparasjoner akkurat nå, sier kommunikasjonssjefen i If.

Bemanner opp skadesentre

If har kalt inn ekstramannskaper ved sine skadesentre rundt om i landet, og har dermed økt kapasiteten for å kunne ta imot telefoner. Fordi så mange har fått skader, kan det imidlertid være noe ventetid på telefonen, understreker selskapet

– Dersom skaden er mindre og ikke haster, anbefaler vi at den blir meldt inn via nettside for å ikke ta opp telefonkapasitet. Er skaden stor, og du trenger akutthjelp, ring oss, sier Clementz.

Kommunikasjonssjefen sier at det kommer til å ta dager og uker for å få full oversikt over hvor mange som egentlig er rammet.

– Det tar som regel litt tid før det er mulig å få et godt bilde av hvor mange skader slike styrtregn fører til. Det er alltid et visst etterslep i skademeldingene, sier understreker Clementz.

Han har foreløpig ikke noe anslag på hva skadene utgjør i kroner og øre.

– Det er umulig å si på et så tidlig tidspunkt. Nå sender vi ut folk for å hjelpe til med skadene, vi er mindre opptatt av å taste på kalkulatoren. Likevel er det mulig å si at det vil bli millionskader denne gang, sier Clementz.