Tre eksemlper på løsninger som nå kan bestilles komplett: Luftekum, trykkøningsstasjon og ventilkum.

Lanserer komplett utvalg installasjonsklare løsninger

Uponor utvider og standardiserer alle de vanligste løsningene som brukes på drikkevannsnettet. De forhåndsmonteres og leveres klare til installasjon. Forventet levetid på produktene er over 100 år. Med en produktversikt på nettet legger man opp til stor grad av selvbetjening.

0

– Vi åpner et nytt univers av standardiserte løsninger som leveres komplette, etter gjeldende standard. Målet er å gjøre det enkelt for kommunene og entreprenørene å bestille komplette løsninger, forteller Robert Osvaldsen, produktsjef i Uponor Infra. 

Det nye sortimentet er foreløpig klart for drikkevann, og i disse dager lanseres dette under flagget  Uponor Flowise. Den nye drikkevannsløsningen består av et omfattende utvalg av kummer, tanker, rør og rørdeler. Med satsningen ønsker man å bidra til effektiv bestilling og installasjon, slik at kommunene kan levere trygt og rent drikkevann leveres til forbrukere landet over.

Må renoveres

Robert Osvaldsen er produktsjef hos Uponor.

– Det er god tilgang på vann i Norge, men fremover er det behov for oppgraderinger. Store deler av det norske drikkevannsnettet er gammelt, hvilket fører til problemer med lekkasjer og tap av store mengder rent drikkevann. Lekkasjer gjør også at vi kan få smitte og forurensninger i drikkevannet, og årlig ser vi at flere mennesker blir syke som følge av dette. Dessuten blir kvalitetskravene til drikkevann som går gjennom kommunalt eide og privateide vannverk stadig strengere. Dette forteller Robert Osvaldsen, produktsjef i Uponor Infra. 

Drikkevann som pumpes frem til kranen går via høydebassenger, vannverk og pumpestasjoner som igjen gir oss stabil tilkomst. Da kreves det produkter som er stabile og enkle å jobbe med.

Lang levetid

Drikkevannsløsningene fra Uponor Infra gjør det enklere for vannverk å levere trygt og rent vann. Sortimentet består av et stort utvalg kostnadseffektive produkter som er designet for å kunne brukes sammen. Løsningene skreddersys etter kundens behov, i henhold til de gjeldende standardene. De forhåndsmonteres og leveres klare til installasjon. Forventet levetid på produktene er over 100 år.

Her er link til info på nettsiden

Uponor har systematisert og standardisert de fleste installasjonene som brukes på drikkevannsnettet.