Ulefos har utvidet sitt produktspekter med duktile rør i støpejern. Her entreprenør Martinsen og Duvholt under legging av støpejernsrør. Under Kumdagene blir arbeidet presentert.

Kumdagene på Ulefos: Duktilt, digitalt og praktisk

Kummene er nøkkelpunkter i styring og drift i vannforsyningen og derfor også stedet der digitaliseringen kommer til å skyte fart. Med Kumdagene vil Ulefos etablere et felles forum for kommunefolk, rådgivere og entreprenører der nyheter, nye løsninger og muligheter vil bli presentert.

0

Ved å presentere sitt første prosjekt der man leverer duktile rør til vannforsyning markerer Ulefos et historisk øyeblikk for bedriften under årets Kumdager, som går av stabelen 25.-26. oktober.

– At vi skal kunne levere duktile støpejernsrør har lenge vært et ønske fra kundene, og det er også et naturlig steg for en bedrift som har tradisjoner med støpejern så lenge som Ulefos har. Under Kumdagene vil entreprenør Martinsen og Duvholt fortelle om sine erfaringer med sitt første prosjekt i så måte med våre rør. Ved lansering av duktile rør i støpejern er på mange måter ringen sluttet for Ulefos, og i samarbeid med leverandør har vi tatt fram kvaliteter som tilfredsstiller enhver VA-norm. Det er naturligvis noe vi er veldig stolte av, forteller Thomas Blankevoort, KAM ansvarlig kommune/entreprenør. Prosjektet det er snakk om er dimensjoner mellom DN 600 og DN 1000 til Nedre Romerike Vannverk.

Et annet sentralt tema under Kumdagene er digitalisering, der innhenting og bearbeiding av data fra kummer i framtiden vil spille en svært viktig rolle for vedlikehold og drift.

– Digitalisering er veien å gå, men utfordringen for mange kommuner er å finne løsninger som både er robuste nok og som spiller på lag med kommunens eksisterende informasjons- og styresystemer. Her har vi sett behovet for samarbeid med leverandøre av teknologi, som vi ønsker å tilpasse kommunenes behov, ikke minst også for styring. Under Kumdagene skal vi vise fram løsninger og systemer som går fra installasjoner i kum, løsninger for overvåkning til behandling og visualisering av data, forteller Robin Halvorsen, salgsingeniør digitale løsninger.

Målet for Ulefos er å integrere løsningene begge veier til og fra kum, samt å legge til rette for at kommunene på en så enkel som mulig måte skal kunne ta i bruke verdifulle data og flere typer informasjon og målinger.

– Dagens digitaler løsninger er avanserte nok, vi går jo alle omkring med datamaskiner i lomma. Utfordringen er å leverer løsninger som er tilpasset behovet kostnadsmessig og spiller på lag med kommunenes eksisterende systemer. Her har vi et teknologisamarbeid med utstyrsprodusenten Vonroll og programvarehuset Gurusoft, som allerede har lang erfaring og er etablert med løsninger for VA, forteller Halvorsen.

I tillegg til et bredt program som tar for seg alle sider ved løsninger i kum vil det bli rigget opp en større praktisk utstilling av løsninger der man kan gjøre seg kjent med løsningene og snakke med produktansvarlige.

Arrangementet omfatter også omvisning på et stykke ombygget vei med splitter nytt VA-anlegg i regi av entreprenør.

– Årets kumdager har som ambisjon å vise helheten, der vi både tar for oss viktige temaer som sikkerhet og favner om hele fagområdet, det en naturlig fortsettelse på fjorårets arrangement der mange fra kommuner og konsulentfirmaer fant veien til oss på Ulefos. Ambisjonen er å etablere en fast tradisjon der deltakerne også skal kunne bygge nettverk og å ta del i en faglig diskusjon, sier Line Brekke Rasmussen, produktsjef gategods.

Se programmet