Overvann fra styrtregn 16.august 2022 ved Sinsenkrysset i Oslo. Foto: Ina Storteig/NVE

Overvann i arealplaner – en ny veileder

 Formålet med veilederen er å øke kvaliteten og etterprøvbarheten til kartlegginger av områder som er utsatt for fare fra overvann. Veilederen inneholder derfor også tekniske anbefalinger til hvordan kartleggingsmetodene GIS-verktøy og hydrauliske overflatemodeller kan brukes for å kartlegge faren fra overvann.  

0

NVE skal bistå kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om urbanhydrologi og veiledning til arealplanlegging. Denne veilederen er en del av dette arbeidet. NVE har tidligere gitt ut veileder nr. 4/2022 «Rettleier for handtering av overvatn i arealplaner». Denne veilederen, nr. 2/2023, er en oppfølging av nr. 4/2022.

Veilederen beskriver hvilke verktøy som kan brukes til å kartlegge faren fra overvann i arealplaner. Den inneholder også en oversikt over det kommunale plansystemet, og hva som skal utredes på de ulike plannivåene.

Veilederen foreslår hva bestillinger av kartlegging av fare fra overvann bør inneholde. Målgruppen for denne delen er først og fremst oppdragsgivere som bestiller en kartlegging av fare fra overvann til en arealplan.

Veilederen inneholder også tekniske anbefalinger til hvordan faren fra overvann kan kartlegges med metodene GIS-verktøy og hydrauliske overflatemodeller. Vi gir anbefalinger til datagrunnlaget, valgene man må ta underveis, hvordan man bruker resultatene til å lage hensynssoner for overvann til bruk i arealplankart, og hvordan usikkerheten til utredningen kan vurderes, for de to kartleggingsmetodene.

 Formålet med veilederen er å øke kvaliteten og etterprøvbarheten til kartlegginger av områder som er utsatt for fare fra overvann.

–  Vi gir anbefalinger til datagrunnlaget, valgene man må ta underveis, hvordan man bruker resultatene til å lage hensynssoner for overvann til bruk i arealplankart, og hvordan usikkerheten til utredningen kan vurderes, for de to kartleggingsmetodene, sier Storteig. 

NVE har tidligere gitt ut veileder nr. 4/2022 «Rettleier for handtering av overvatn i arealplaner». Denne nye veilederen, nr. 2/2023, er en oppfølging av nr. 4/2022.

Her er link til ny veileder

NVE Veileder nr. 2/2023 Kartlegging av fare fra overvann