Harstad oppgraderer sitt renseanlegg

Harstad har fått pålegg om utbedring av rensekapasiteten fordi anlegget på nåværende tidspunkt ikke oppfyller rensekravene. Fettholdig avløpsvann fra Tine og vannverksslam fra hoved-renseanlegget for vannforsyningen i Harstad, HVBA er viktige kilder..

0

Kommunen har fått pålegg om utbedring av rensekapasiteten fordi anlegget på nåværende tidspunkt ikke oppfyller primærrensekravene fra statsforvalter.  Det er to signifikante kilder til avløpsvannet i området som gjør oppgraderingen nødvendig: fettholdig avløpsvann fra Tine og vannverksslam fra hoved-renseanlegget for vannforsyningen i Harstad, HVBA. 

Etter testing i pilotanlegg i samarbeid med Sterner valgte man Sterner som leverandør til oppgraderingen

Pilotprosjekt

– Med bakgrunn i pålegget om å utbedre, gjennomførte vi et pilotprosjekt for å være sikre på at renseteknologien vi bygger i det oppgraderte anlegget vil håndtere dette type avløpsvann i mange år fremover, Forteller Elin Nikolaisen, prosjektleder for Harstad Kommune. 

I pilotprosjektet ble kjemikalier ble testet ut for å overholde rensekravene. Dette viste svært gode resultater, og dermed kunne kommunen komme med en grundig spesifikasjon på hva som krevdes av renseteknologi i anbudet som ble lagt ut.  

– Vi har allerede etablert et godt samarbeid med Sterner, og høstet gode erfaringer fra pilotprosjektet. Vi er trygge på at de leverer en renseprosess som vil tilfredsstille alle krav, Sier Nikolaisen. 

Lang erfaring

Sterner er et norsk selskap som har over 30 års erfaring med renseteknologi. Selskapet opererer innen fire markeder, hvor de i tillegg til avløpsrensing leverer rensing av drikkevann og innen vannbehandling på brønnbåt og i akvakulturindustrien. 

– Dette er et viktig prosjekt for oss i Sterner, forteller Jan Munkvold, Salgssjef for drikkevann og avløpsrensing i Sterner. – Vi brenner for at vannet vi låner av naturen leveres tilbake minst like rent som da vi hentet det inn, verden over, og Bergsodden Renseanlegg er et viktig prosjekt som er med på å bidra til realisering av nettopp dette. Vi heier på det økende fokuset på utslipp, og synes det er flott at Harstad kommune tar grep slik at rensekravene oppfylles.  

Sterner har totalentreprise på prosessleveransen til det nye anlegget, mens Harstadbygg har totalentreprise for alt byggeteknisk arbeid. Momek vil stå for installasjon av prosessleveransen. 

– Sammen med gode, lokale samarbeidspartnere på bygg og installasjon, vil dette bli ett robust og godt renseanlegg, og en viktig referansekunde for Sterner, også er det jo litt ekstra artig at vi nå skal levere avløpsrensing til hjembyen min, selvfølgelig, sier Munkvold. 

Kjemisk felling i flotasjonsreaktor

Dobles i størrelse 

I tillegg til at renseanleggets grunnflate mer enn dobles i størrelse, vil også renseteknologien vil bli langt mer kompleks enn det gamle. 

Nåværende renseprosess vil erstattes med en ny som består av 4 trinn. Innkommende vann fra rørsystemet samles i en intern pumpesump. Herfra pumpes vannet opp til første trinn i prosessen, et forbehandlingstrinn hvor man fjerner rusk og rask samt tar ut større partikler fra avløpsvannet. I samme trinn fjerner man også sand og fett. 

 Vannet vil så føres videre til et litt større internt utjevningsbasseng, hvor vannet holdes homogent og i bevegelse med miksing, noe som er viktig før man starter med kjemikalietilsetting. 

Jan Munkvold hos Sterner

– Det er her den nye prosessen begynner å skille seg fra den gamle, forklarer Munkvold. – I dette trinnet tilsetter man kjemikalier og mikrobobler av luft slik at partiklene som er igjen i vannet knytter seg sammen og danner større partikler som kan flyte til overflaten i spesialbygde tanker og danne en matte av slam. Dette slammet kan man så skrape forsiktig av overflaten og pumpe opp til siste del av prosessen, hvor slammet avvannes i en press-skrue og faller ned i containere for bortkjøring.   

Bedre vannkvalitet i Bergsvågen

Det rensede avløpsvannet fra anlegget slippes ut i Bergsvågen, og den nye renseteknologien vil sørge for at vannkvaliteten i området vil bedres betraktelig. 

– Dette er en velprøvd og stabil teknologi som vil sørge for at avløpsvannet holder seg godt innenfor kravene i fremtiden. Utslippet til Bergsvågen vil være godt innenfor kravene som stilles, forsikrer Munkvold. 

Bergsodden Renseanlegg tar imot avløpsvann fra Tine på Sama, Blåbærhaugen, Åsegarden til Bergseng og Berg.  Arbeidet med det nye anlegget er allerede i gang, og det nye anlegget forventes å starte opp prøvedrift i løpet av juni 2024.