Synkerør til de tusen sjøers land

Et utdatert vann- og avløpsnett gjør at Hallingplast ser store muligheter i Finland. Men også Hallingplasts unike synkerør er finnene veldig interessert i.

0

Nylig var en delegasjon fra Finland i Sarpsborg for å beskue et unikt prosjekt der en vannledning krysser Glomma i form av et synkerør.

– Finland representerer et stort og viktig marked for oss i årene fremover. Ansettelsen av Atte Koskinen er det første steget i en langsiktig satsning på å styrke vår tilstedeværelse i Finland, sier daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon. 

Det støtter Martin Andersson som leder Hallingplast i Sverige og Finland:

– Vi opplever en kraftig vekst og ser stadig etter nye markedsmuligheter. Det er derfor helt naturlig for oss å satse i Finland der vi kan trekke på vår kompetanse fra Norge og Sverige. Det er mange paralleller når det kommer til regelverk, krav og tankesett mellom de nordiske landene, sier Andersson.

Norden

Han peker på at selskapet investerer 100 millioner kroner i nytt produksjonsanlegg for resirkulering av rørmaterialer. Investeringen legger til rette for vekst i både nye og eksisterende markeder. Det nye produksjonsanlegget bygges i Hallingdal og står klart sommeren 2024, og vil årlig resirkulere 10 000 tonn plast.

– Sirkulære verdikjeder er fremtiden. Vi skal støtte kritisk infrastruktur med høykvalitetsplast som kan resirkuleres. Miljøvennlige løsninger etterspørres i stadig større grad i alle de nordiske landene, og vi mener dette er riktig tidspunkt for oss å satse på det finske markedet, sier Andersson.

Økes

Andersson trekker frem at den finske infrastrukturen for vann og avløp, i likhet med Norge og Sverige, står ovenfor store investeringer og oppgraderinger.

En rapport fra 2017 basert intervjuer med finske sivilingeniører fant at behovet for investeringer i vann og avløp måtte tredobles for å dekke behovet for etterslep. Den gang budsjetterte finske myndigheter med å investere 120 millioner euro i vann- og avløpsnettet. De finske myndighetene har senere økt investeringstakten, men svært mye gjenstår enda. Det må investeres mye i årene framover.

– Brorparten av det finske vann- og avløpsnettet ble bygget mellom 1960-1980. Vannledningsnettet strekker seg over 100 000 kilometer og om lag seks prosent av dette har et umiddelbart behov for fornyelse. I tillegg er det et stort behov for å skifte ut avløpsnettet, det er over 50 000 kilometer langt og det er estimert at 12 prosent må fornyes i nær fremtid, sier Andersson.

Han peker også på finsk gruve- og energisektor som interessante markeder.

Hallingplast produserer plastrør med en levetid på minimum 100 år. Selskapet leverer i dag løsninger til Sujutek som er blant Finlands største entreprenører innen vann og avløp, spesialisert innenfor gravefrie metoder (no-dig). 

Tusen sjøer

Atte Koskinen

Anderson mener selskapets spesialprodukter som eksempelvis ferdig vektede sjøledninger uten betonglodd tilfører noe nytt til landet som er kjent som «de tusen sjøers land».

– Våre sjøledninger reduserer naturinngrep og forenkler installasjonsprosessen. Dette passer som hånd i hanske til Finland som har nær 190 000 innsjøer, sier Andersson.

Hallingplast startet sin virksomhet i Norge i 1969. I 2016 etablerte selskapet seg i Sverige der omsetningen har vokst fra 40 millioner i 2016 til 143 millioner i 2022.

– Lærdommene fra Sverige blir viktig når vi nå skal gjenskape suksessen i Finland. Oppskriften er å levere kvalitet i alle ledd og tilføre kompetanse om sirkulære plastløsninger til et marked i vekst, avslutter Andersson. 

Nylig ble Atte Koskinen ansatt som selskapets første finske salgssjef.