Et sterkt og samlet styre i VVP. F.v. Anne Dahl Øiseth, Robert Torp Halvorsen, Terje Røising, Sigmund Aandstad, Per Ivar Søfteland og Petter Vang.

Nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder

Etter 20 år som daglig leder i VVP sender Bjarne Haugland stafettpinnen videre til Terje Røising, men fortsetter ut året som senior konsulent. VVP vil også kunne bruke Bjarne på utvalgte prosjekter i årene fremover.

0

VA og VVS Produsentene VVP starter et nytt kapittel. Foreningen for leverandørene i bransjen har fått nytt styre, ny styreleder og ny daglig leder.  Etter 20 år som daglig leder i VVP sender Bjarne Haugland stafettpinnen videre til Terje Røising, men fortsetter ut året som senior konsulent. VVP vil også kunne bruke Bjarne på utvalgte prosjekter i årene fremover.

– Vi vil fortsette å utvikle VVPs rolle som en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre. Ambisjonene er å fortsette å være en tydelig og sterk aktør i møtet med verdikjeden, og stille klare krav for å styrke produsentenes posisjon. Det er fortsatt et utrolig spennende arbeid som ligger foran oss, sier styreleder Anne Dahl Øiseth og daglig leder Terje Røising. 

Med tøffe tider i sikte er det godt å ha solid erfaring og tradisjon å bygge på.

Nytt styre

Anne Dahl Øiseth, daglig leder i Grohe AS og Sigmund Aandstad, administrerende direktør i Pipelife AS, ble begge valgt inn i styret første gang i juni 2021. De ble nå gjenvalgt for to nye år, med Øiseth som styreleder.

VVP-styret har i tillegg fått tre nye medlemmer:
• Robert Torp Halvorsen, administrerende direktør i Scala Bad
• Petter Vang, administrerende direktør i Uponor
• Per Ivar Søfteland, administrerende direktør i GPA Flowsystem

– Vi har et meget godt sammensatt styre, med en bred representasjon fra leverandører innen VA, teknisk VVS og synlig VVS. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med styret og ledelsen i viktige saker framover, sier Anne Dahl Øiseth.

Samlingspunkt

VA og VVS produsentene VVP er en organisasjon med historie tilbake til 1999. Organisasjonen har gjennom over 20 år vært et samlingspunkt for leverandørene i bransjen, og et samlingspunkt for faglig arbeid. Det er denne sterke tradisjonen den nye ledelsen og det nye styret skal bygge videre på. VVP mener det fortsatt er potensial til å samle en større andel av aktørene i bransjen, og har rekruttering som en av sine viktigste saker.

– Vi representerer allerede betydelig andel av omsetningen i bransjen. Likevel vil hvert nytt medlem gjøre VVP sterkere, og styrker dermed både sin egen og fellesskapets rolle i verdikjeden, sier Røising.

Fra rollen som daglig leder skal Terje Røising blant annet fortsette oppdraget han fikk da han ble ansatt i VVP, å drive frem en god digitalisering av produkter i bransjen. Det innebærer blant annet at produkters unike egenskaper i alle deler defineres og deklareres entydig i henhold til standarder. 

– Dette er spesielt viktig for at produktdata kan formidles digitalt til alle aktører i hele verdikjeden, og ikke minst ved prosjektering med BIM, sier Røising.

Søker assisterende

Nå i høst skal VVP ansette en ny assisterende daglig leder, som skal jobbe i tospann med Terje Røising og tett dialog med styret. VVP holder døra åpen for ulike typer bakgrunn, og har en ganske åpen ønskeliste over kvalifikasjoner: Analytisk og strukturert, med sans for kommunikasjon. Gjerne en yngre person, og eventuelle politiske interesser anses som en fordel.

– Det er en spennende jobb i et stort og viktig nettverk i bransjen. Man får mulighet til å jobbe med aktuelle temaer og friske debatter. Det blir en operativ og synlig rolle. Her er det gode muligheter for en som har lyst til å ha en sentral posisjon og være synlig i bransjen, sier Terje Røising.

Her vil jeg spesielt oppfordre jenter til å søke. Vi vil gjerne ha både kjønns- og aldersbalanse i det operative lederskapet. Det gir bedre prosesser og beslutninger, tilføyer styreleder Anne Dahl Øiseth, som også sitter for øvrig i styret i Ingeborg-nettverket, et nettverk for kvinner i Rørbransjen.

VVP er en sterk bransjeorganisasjon som kan og vil dytte bransjen videre inn i nye tider. Det står daglig leder Terje Røising og styreleder Anne Dahl Øiseth i spissen for.