Rosemarie Simensen og Marie Aune fra Høyskolen i Østfold skal snart i gang med sine fagoppgaver som en del av studiet Vann- og miljøteknologi , og benyttet anledningen til å gjøre seg kjent med produkter og løsninger, her for anledningen sammen med Jørgen Dyver hos Norsk Wavin

Mer praktisk enn noen gang

Store grupper av VA-utførende fra kommunene øst i Viken kjente sin besøkelsestid. Nysgjerrige entreprenører var også ute etter å lære og se det nye som ble vist fram av løsninger. Tradisjon tro inviterte Brødrene Dahl til den årlige Praktiske Dag i det gamle fjøset på Kalnes Videregående skole i Sarpsborg.

0
Frode Hagen hos Isiflo i samtale med ivrige VA-folk fra Halden kommune

Foruten godt over tyve utstillere i godt humør med flere nyheter i ermene varmet også pølser kaffe og boller på denne som vanlig første kalde dagen i oktober. Og det var heller ingen ting å utsette på velviljen eller humøret hos utstillerne, som demonstrerte sine produkter for vann og avløp med glød og iver.

Det hersket også som vanlig en kollegial stemning utstillerne imellom, der det er gode tradisjoner for å samarbeide og å hjelpe kunden til å finne den beste løsningen.

Peer Christian Nordby hos Olimb Rørfornying i samtale med to maskinførere fra entreprenørbransjen

– Vann og avløp er en bransje som krever velprøvde løsninger, ikke minst siden mye blir gravd ned. Derfor er det en viss tradisjon å holde på det som har fungert før. Men verden går framover, og det kommer hvert år nye spennende løsninger som tas i bruk. Det er artig at vi også i dag har en håndfull nyheter, og man skal være klar over at alt det vises fram her i dag er naturligvis grundig testet og brukt i andre land før det ankommer Norge, så det er bare å kaste seg ut i det. VA-bransjen er også gradvis i endring, nye ansikter er å finne både hos kommuner og konsulenter. De nye kommer gjerne med nye løsninger, gode ideer og nye måter å jobbe smartere på, forteller Cato Jensen hos Brødrene Dahl, som kunne fortelle at oppslutningen om Praktisk Dag var større enn noen gang.

John Sydtveit fra Trelleborg forklarer nye løsninger for stikkledning fra profilerte spillvannsrør

Et tema som i de siste årene har opptar mange er kvalitet og sikker sveising av rørdeler i felt. På messa fikk den som ønsket det gjøre seg kjent med utstyr som gjør jobber raskt, trygt og effektivt. Foruten sveising av trykkrør var det flere som viste fram løsninger for å sveise eller montere på grenrør. Både Efas, Pipelife og Trelleborg viste fram sine ulike patenter i så måte, både med og uten sveising.

Kim Alan Bekkelien fra Georg Fisher demonstrerte sveiseenheter for elektrosveising med styre- og kontrollprogrammer basert på digitale protokoller for gjennomføring.

Marianne Mork fra Efas viser 45 graders el-sadel for stikkrør til rør 400-1000 mm (påspent rør)og holder en mindre modell

– Disse løsningene kan forøvrig også brukes på andre sveiseenheter. Et program loser sveiseoperatøren gjennom alle trinnene for en vellykket elektrosveising som lager automatisk dokumentasjon på at alle trinnene er fulgt. Med en ny app kalt Weld in Air kan man gjøre det samme via en smarttelefon og få dokumentasjon med bilder og GPS koordinater sendt til kunde som dokumentasjon, kunne Bekkelien fortelle.

En ny utstiller av året er Sverre Gustavsen hos firma Sveis Teknikk Instruksjon i Moss. Hos Sverre kunne den som ønsket få prøve seg på å gjennomføre speilsveising på en liten bordrigg og dessuten få vite mer om hvilket tilbud man har innen sertifisering for å bli godkjent plastsveiser. 


– Vellykket sveising forutsetter kunnskap og erfaring, men det er også viktig at leverandører av utstyr og rør stiller opp med god teknisk informasjon, så den som skal sveise får tilgang til all den informasjon som finnes tilgjengelig, understreket Gustavsen.

Sverre Gustavsen sertifiserer plastsveisere

En utstiller som i en årrekke har hatt sin faste naturlige plass under Praktisk Dag er Olimb Rørfornying, som kjent en dreven og erfaren spesialist innen gravefrie metoder. 

– Vi har ingen store nyheter å komme med annet enn at vi ser glassfibermateriale har gjort sin entre innen større strømpedimensjoner. Forøvrig er det mange flere alternativer vil valg av metode og materiale enn de fleste er klar over. Vi ønsker derfor å komme tidlig med i prosessen som en diskusjonspartner og rådgiver, forteller Peer Christian Nordby, som også var veldig fornøyd med antall besøkende og opplegget totalt sett. 

Frank Martinsen og Petter Marthinsen hos Sülzer med lensepumper

Hos pumpeleverandør Sulzer kunne man fortelle at man har hatt suksess med sine Muffins Monster avløpskverner for pumpestasjoner, som tygger opp problematiske filler og annet graps i avløpsvann. I forbindelse med de siste tiders økende hendelser med mye overvann har man hatt en rekke og leveranser av sine lensepumper for fjerning av overvann og flomvann. 
– En del av disse løsningene brukes også i Nederland, og rask evakuering av vann er et viktig mål, understreker Frank Martinsen hos Sulzer.

Vigdis Berg, Jan Thomas Bartolo og Lars Andresen hos Pipelife viser overvannskassetter.

Rune Bergenhus hos Uponor Infra var på plass med kunne bekrefte at gjennomgangstemaet for tiden nettopp er overvann og at mange kommuner har blitt mer oppmerksom på problemet og derfor i større grad sørger for gode og åpne vannveier. 

– Både til transport og fordrøyning opplever vi stor interesse for våre glatte Weholite rør i store dimensjoner, forteller Bergenhus. 

Kim Bekkelien hos Georg Fisher demonstrerte utstyr for elektrosveising og dessuten en ny app

På samme måte ønsket Pipelife på sin side å framheve et nytt system for infiltrasjon og fordrøyning av overvann. Her er det Stormbox kassetter som er byggestenene i Raineo – et komplett system for lokal overvannshåndtering.

– Systemet har en rekke bruksområder, fra flomsikring til magasin for midlertidig lagring av vann. Systemet er med og opprettholder et stabilt grunnvannsnivå, reduserer flomhendelser og reduserer behovet for oppskalering av rørnetter. Med tilrettelegging kan man også bruke systemet for å lagre vann til tekniske formål, forteller Lars Andresen hos Pipelife.

Kumlokk og sluk er viktig i VA, her representanter fra Fredrikstad kommune som lærer om pakninger av Harald Gusfre

Martin Rud hos AVK demonsterte en smart spindelløsning for interesserte entreprenører og viste fram en fiffig detalj, en snorkel med dobbel flomsikring til bruk på lufteventiler.

Henning Karlsen, VA formann fra Råde Graveservice følger nøye med når Martin Rud viser spindel-løsning for stoppekran

– Lufting er viktig både på drikkevannssiden og avløpssiden, kjemiske forandringe, trykk- og temperaturendringer vil gjøre at en rekke gasser ønsker å komme ut, og dette er viktig å ha på plass, fortalet Rud.

Furnes var på plass med sin representant Harald Gusfre, som forklarte fordelene med slissepakning og viste fram en rekke løsninger i støpejern.

– Det tar tid å innarbeide nye løsninger, responsen er god, det er alltid hyggelig å treffe nye anleggsfolk. Vann og avløp er avhengig av gode praktikere som løser oppgavene på riktig måte, og i dag har jeg møtt mange interesserte og dyktige sådane, forteller Gusfre hos Furnes.