EU ønsker innspill om materialer for drikkevann

Europakommisjonen ønsker innspill til regler om hygienekrav til materialer som kommer i kontakt med drikkevann

0

Europakommisjonen har foreslått utfyllende regler om hygienekrav til materialer som kommer i kontakt med drikkevann. Forslaget er lagt ut på alminnelig høring. Norske borgere kan gi innspill.

Det følger av det nye drikkevannsdirektivet, artikkel 11, at Europakommisjonen skal vedta slike utfyllende regler. Det pågår nå høringer av flere rettsakter i EUs høringssystem «Have your say».

Alle mottatte tilbakemeldinger vil bli oppsummert av Europakommisjonen og presentert for Europaparlamentet og medlemslandene i EU, med mål om å bidra til forhandlingene om regelverkene.

Du kan sende ditt høringsinnspill direkte til Europakommisjonen.