Organisk pellet anriket med fosfor og nitrogen utvunnet av avløpsvann.

God avling med fosfor og nitrogen fra avløpsvann

Fem svenske bønder har over tre år gjennomført vekstforsøk med en organisk pellet tilsatt nitrogen og fosfor fra offentlig avløpsvann. Man oppnådde avlinger tett oppunder hva man får med kunstgjødsel og nå vurderer man videre skritt, som å innføre rørsystemer som legger mer til rette for et mer sirkulært samfunn.

0

Det er ingen hemmelighet at dagens VA-systemer begrenser lønnsom gjenvinning av mineralressursene om finnes i avløpsvann. I flere år har Recolab i Helsingborg arbeidet med å finne fram til en infrastruktur som gjør det mulig å gjenvinne ressursene i vann og avløp på en effektiv måte. Nå har man et pilotanlegg tilkyttet flere hundre husholdninger som man kan benytte til forsøk.

I korthet går det smarte grepet ut på å ha tre rør ut av bygget; Toalettvann, matavfall og gråvann. Takket være denne løsninger har man fått mer konsentrerte strømmer og effektivt ha kunnet framstille fosfor(struvitt) og nitrogen (ammoniumsulfat) som tørre fraksjoner i større mengder, i en kvalitet helt på linje med industrielt framstilt kunstgjødsel. Men altså gjenvunnet fra avløpsvann.

Forrige uke kunne man presentere tre års feltforsøk fra nordvestre Skåne, der bønder i samarbeid med landbruksmyndighetene har dyrket hvete og havre på parallelle felter, med en organisk pellet anriket med nettopp Recolabs VA-mineraler (H+), Yara tilsvarende kunstgjødsel, en kombo med halvpart H+ og kunstgjødsel samt ingen gjødsel i det hele tatt. Se tabell nede i saken.

Pelleten man framstilte til forsøket ble laget av restslam fra biogassproduksjon basert på husdyrgjødsel anriket med nettopp VA-mineraler (struvitt og ammoniumsulfat) fra Recolab. Pelleten var fri for forurensning og inneholdt ca 10 % nitrogen. 

Resultatene viste at man ved å gjødsle med denne organisk pelleten, da anriket med VA-mineraler, kunne oppnå mot 90 prosent av samme avling som ved bruk av kunstgjødsel og med en positiv effekt at særlig nitrogenet var tilgjengelig for plantene fra begynnelsen av vekstsesongen. Dette har tidligere vært en begrensning hos organisk gjødsel, siden den må tas opp i næringskjeden før plantene kan ta den opp.

Det ble benyttet standard utstyr for såing og nedmulding av gjødsel og pelleten ble plassert ca 5 cm under bakken i en rad mellom radene av såkorn, som ble plassert på ca 3 cm dyp.

Fordi man ikke kan framstille en pellet med samme høye konsentrasjon av nitrogen som i kunstgjødsel ble dette kompensert ved å øke mengden man gjødslet med. Mens pelleten inneholdt NPK 10-1-2 inneholdt kunstgjødselen fra Yara NPK 33-3-10.

Pelleteringsteknikken er den samme som brukes ved framstilling av annen organisk gjødsel, og bidrar dessuten til bedre jordhelse, effektivt opptak av næring og gjødselen anriket med fosfor og nitrogen fra VA kan dermed erstatte NPK gjødsel fullstendig. Videre viste forsøkene at det lave innholdet av karbon trolig bidro til det gode opptaket og at omsetning av nitrogen var på høyde med NPK produktene.

Prosjektet kostet forøvrig kr 600 000 å gjennomføre. 

Avlinger med og uten organisk pellet sammenlignet med kunstgjødsel