Logolokk for Stockholm Vatten och Avfall med symbolet S:t Erik til høyre.

Et hellig alminnelig kumlokk

Foruten å være en viktig inngang til tekniske rom er kumlokk en offentlig flate som kan brukes til mye. I to store byer har man valgt å pryde kumlokket med en helgen. Kumlokk skaper identitet og med på å bygge merkevare omkring byen.

0

Symbolet S:t Erik har blitt brukt på logolokk av Stockholm Vatten och Avfall siden tidlig på 1980-tallet. Erik var konge over Sverige fra 1156 til 1160. Ifølge legenden ble Erik drept den 18. mai 1160 i kamp etter en messe i Östra Aros, som nå er kjent som Uppsala. Erik ble helgenkåret av kirken etter sin død. S:t Erik har vært på byens segl siden 1300-tallet.

I 1923 ble S:t Erik offisielt tatt i bruk som Stockholms symbol, utformet av kunstneren Yngve Berg. I 1997 ble S:t Erik Stockholms bylogo. Logoens utseende ble oppdatert og fikk sin nåværende form i 2013. Erik den hellige er det svenske nasjonalhelgenet og Stockholms skytshelgen.

I 2001 startet samarbeidet mellom Ulefos og Stockholm Vatten och Avfalls utviklingsavdeling, og gjennom årene har det blitt gjort mange vellykkede utviklingsprosjekter, inkludert forbedringer av pakninger. I 2016 valgte som de første i bransjen Stockholmerne å bruke umalt gategods, og lagerpersonalet hos Stockholm Vatten och Avfall har samarbeidet med Ulefos for å redusere plastemballasje. Siden 2012 har Ulefos levert logolokk i seigjern til Stockholm Vatten och Avfall.

– Fra begynnelsen var alle logolokk i gråjern, og ble produsert ved blant annet Ulefos i Harjavalta, Finland. I 2008 gikk vi over til seigjern på logolokkene. Etter flere år med tester og evalueringer så man at holdbarheten og levetiden, samt redusert støy med pakning, ble bedre med seigjernskvalitet. Kravet for normalt trafikkerte gater i Stockholm, er en holdbarhet på 8 år. På hovedveiene rundt Stockholm passerer det 25.000 til 40.000 kjøretøy per dag, hvorav mye tungtrafikk, så kravet til holdbarhet er høyt», sier Kenth Olsson, enhetsleder for Ledningsnett Materialenheten Stockholm Vatten och Avfall.

– Lokkene er dermed langt over EN-standard, noe som også gjør det kostnadseffektivt på lang sikt, fortsetter Kenth.

Stockholm Vatten och Avfall har siden 1996 brukt GIS – Geografisk informasjonssystem, som de også har vært med på å utvikle. GIS brukes for å gi teknikerne et nøyaktig bilde av hva som befinner seg under og over bakken ved eventuelle problemer/vedlikehold. Derfor trenger man for eksempel ikke farget pakning for å skille mellom forskjellige funksjoner på lokkene. I dag har Stockholm Vatten och Avfall 100 personer som daglig arbeider med GIS for å få informasjon tidlig om ledningsnett, forstyrrelser, vannlekkasjer osv.

– Gjennom årene har vi hatt flere utviklingsprosjekter. Det er svært viktig for oss som leverandør og produsent å ha samarbeidspartnere som bruker våre løsninger i hverdagen. Dette gir oss verdifull erfaring og forståelse for kundenes behov, som er grunnlaget for å utvikle gode løsninger, sier Line Brekke Rasmussen, produktsjef Gategods hos Ulefos.

Det er også viktig å ha kunder som tenker på miljøet og stiller nye krav til oss, som å fjerne malingen fra produktene. Dette hjelper oss med å opprettholde både fokus og fart. I dag har Ulefos Jernværk over 500 logolokktyper for nordiske bedrifter og kommuner i sitt system, der Stockholm Vatten och Avfall er en av dem, og vi tar gjerne imot flere, fortsetter Line.

– Ulefos og Stockholm Vatten och Avfall har hatt et unikt samarbeid i flere år, der Stockholm Vatten och Avfall har vært en stor del av Ulefos utviklingsprosjekt. Vi har stor tillit til Ulefos og verdsetter å være en del av utviklingsprosessen der vi har mulighet til å påvirke produktutviklingen, og at sluttbrukeren står i fokus», avslutter Kenth Olsson, enhetsleder for Ledningsnett Materialenheten hos Stockholm Vatten och Avfall.

I Sverige ser vi både kumlokk-poesi og logolokk som pryder gatebildet. Ifølge moderne overtro gir det uflaks å tråkke på A-brønner. Dette begynte på 1940-tallet i Stockholm og Göteborg og har spredt seg til Norge og Finland. Bokstaven A kan symbolisere forskjellige ting, ofte knyttet til det motsatte av kjærlighet, mens K-et i K-brønner står for nettopp kjærlighet.

Kanskje har du sett folk på gaten gå i store sirkler for å unngå å tråkke på kumlokk? For noen har dette relativt rasjonelle grunner. Et kumlokk er tross alt bare noe som hindrer mennesker fra å falle gjennom et hull i bakken. For andre avhenger det av overtro, og spesielt kumlokk med tallet 40 er kjent for å gi uflaks.

Årsaken til at tallet 40, eller D400, er merket på mange kumlokk, er rett og slett fordi kumlokket er testet for å tåle en vekt på 40 tonn. Dette er et krav for alle kumlokk som finnes på trafikkerte veier. For lokk som skal plasseres på gang- og sykkelstier, er kravet 12,5 tonn. Her vil det derfor stå D125 på kumlokket.

Logolokk for Oslo kommune. Med St. Halvard.