Charlotte Trovaag (Rambøll) fra VA-Yngre

VA-Yngre med på reisen

William Bredberg (Volue) og Charlotte Trovaag (Rambøll) fra VA-Yngre legger til våren ut på reise til både Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand sammen med VA Messene. Her skal de som representanter for fremtidens vannbransje snakke om de viktige temaene digitalisering og rekruttering.

0

VA-Yngre tar opp rekruttering og digitalisering i vannbransjen på vårens VA Messer. William Bredberg (Volue) og Charlotte Trovaag (Rambøll) fra VA-Yngre legger til våren ut på reise til både Oslo, Stavanger, Trondheim og Kristiansand sammen med VA Messene.  Her skal de som representanter for fremtidens vannbransje snakke om de viktige temaene digitalisering og rekruttering.

VA-yngre er et interessenettverk drevet av- og for unge i vannbransjen, hvor de etterstreber å aktivt drive nettverksbygging og kunnskapsdeling på tvers av fag- og arbeidsområder. De jobber også for å knytte internasjonale nettverk og relasjoner, og de fronter samarbeid på tvers av landegrenser. 

Internt i vannbransjen er det et velkjent tema at vi står ovenfor store utfordringer i årene som kommer, men, hvordan kan vi synliggjøre dette og skape bevissthet og interesse også utenfor bransjen? Og hvem er egentlig ansvarlig for dette? Det er heller ingen tvil om at digitalisering er nødvendig, men hva innebærer det og hva må vi prioritere? Disse spørsmålene får du svar på under vårens VA Messer med foredraget «Muligheter og utfordringer med digitalisering og rekruttering i vannbransjen».

VA- og VVS produsentene VVP som står bak VA Messene, er svært fornøyd med å få med VA-Yngre på laget. 

«Vi ønsker å kaste lys over at VA bransjen både er viktig og attraktiv, også for de unge. De beste budbringerne til dette er nettopp VA-Yngre. Alle som jobber innen VA ivaretar et utrolig viktig samfunnsoppdrag ved å sørge for å sikre folkehelsen med rent vann og velfungerende avløpssystemer. Unge, engasjerte ambassadører som fremmer VA-bransjen som en spennende og utfordrende arbeidsplass med et bredt spekter av kompetansebehov, er helt sentralt for rekrutteringen.» Sier daglig leder i VVP, Terje Røising. 

VA Messene har nå åpnet for gratis besøkspåmelding på sine hjemmesider www.vamessene.no. Her får du en oversikt over datoer og byer i 2024: 

Kristiansand 5. mars 

Stavanger 7. mars

Oslo 12. mars

Trondheim 14. mars