Salgs- og markedsdirektør i Ulefos Gruppen Lasse Enger-Larsen er med forventning fram til at de nye reglene vil begynne å virke.

Mer bærekraft i offentlige anskaffelser

Fra nyttår inntreffer de nye reglene for offentlige anbud, hvor klima- og miljøhensyn som hovedregel skal vektes med minimum 30%. – Et svært viktig virkemiddel vi har jobbet for å få på plass i lang tid, og som nå endelig realiseres.

0

For en kunde vil en EPD-deklarasjon representere en enda større mulighet til å velge bærekraftig. Man kan nå dra nytte av transparent informasjon om miljøpåvirkningen av både gategodsprodukter. Dette gir mulighet til å sammenligne og velge produkter og løsninger som støtter leverandørenes egne miljømål.

– Vi er svært fornøyde med at dette endelig blir satt i system. Det anerkjenner vårt arbeid med bærekraft og jeg har troen på at det også er med på å styrke bærekraftig praksis som en uunnværlig del av moderne forretningsdrift, sier salgs- og markedsdirektør i Ulefos Gruppen Lasse Enger-Larsen, som nylig kunne imøtese nye miljøkrav ved å presentere EPD-deklarasjon for sluseventil, bakkekran og  brannhydrant.

Enger-Larsen forklarer at dette kommer som en naturlig forlengelse av et langsiktig engasjement for å ta ansvarlige og bærekraftige valg i virksomheten, og som inkluderer over 10 års erfaring med klimaregnskap og eksisterende EPD-deklarasjon for gategodsprodukter. Ulefos har med andre ord tatt plass førersetet innen bærekraft, ved å ha et implementert klimaregnskap i over et tiår.

– Dette betyr at vi har systematisk dokumentert og analysert klimapåvirkningen av våre operasjoner, fra produksjonsprosesser til distribusjon. EPD viser produktets miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen. Vi jobber også videre med å utvikle miljødeklarasjoner på øvrige produkter i vår portefølje. Den lange historien med klimaregnskap, og nå EPD, viser vår kontinuerlige innsats for å forstå og redusere vår klimapåvirkning, sier Enger-Larsen.