Tunnellborehode. Foto: Oslo kommune/Embla Gausereide Tukker

Laila lager hovedpulsåre fra øst til vest

En gigantisk tunnelboremaskin begynner nå å bore tunnelen som skal frakte Oslos nye reservevann ut til hele byen. Fra 2028 vil tunnelen gi en tryggere vannforsyning til innbyggere, bedrifter og institusjoner i hovedstaden.

0

Vann- og avløpsetaten bygger ny reserve vannforsyning til Oslo. I en stor fjellhall cirka 100 meter under bakken ved Alna, gikk startskuddet for tunnelen som de neste to og et halvt årene skal bores fra Alna i øst til Huseby i vest og blir en hovedpulsåre i Oslos fremtidige vannforsyning.

Fra 2028 vil tunnelen gi en tryggere vannforsyning til innbyggere, bedrifter og institusjoner i hovedstaden. Oslos nye byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea, fikk æren av å trykke på startknappen for tunnelboremaskinen.

– Nå oppgraderer vi hovedpulsårene i vannforsyningen i Oslo. Den nye reservevannforsyningen vil ivareta sikkerheten til innbyggerne, institusjonene og bedriftene i hovedstaden. Ny vannforsyning vil antagelig stå igjen som noe av det aller viktigste som skjedde i Oslo i vår generasjon, sier byråd Marit Vea.

Tunnelen som kommunen starter å bore i dag blir helt sentral i Oslos fremtidige vannforsyning. Den knyttes til vannbehandlingsanleggene både ved Huseby og ved Oset.

– Resultatet blir et nytt, oppgradert og sammenbundet stamnett for drikkevann som kan levere vann fra begge vannkildene ut til hele befolkningen. Alle hovedarbeidene med den nye reservevannforsyningen er nå i gang, og vi er i rute til å sette anleggene i drift innen fristen, sier Vann- og avløpsetatens direktør Anna Maria Aursund.

Oslos nye hovedpulsåre for vann skal bores av en elektrisk drevet tunnelboremaskin som er 210 meter lang, 1350 tonn tung og har en diameter på 7 meter. Det er tradisjon å gi tunnelboremaskiner kvinnenavn, og byråden døpte maskinen til «Laila», etter idrettskvinnen Laila Schou Nilsen (1919-1998) fra Oslo.

-Det er flott at en av våre fremste idrettsutøvere får denne anerkjennelsen. «Laila» er et godt navn for en maskin som kommer til å møte et allsidig og krevende terreng med mange utfordringer underveis – hun vil ha bruk for en toppidrettsutøvers utholdenhet og styrke, sier Vea.

Navnet “Laila” vant en knepen seier i en offentlig navnekonkurranse der publikum var invitert til å stemme på Wenche, Shabana eller Laila, etter tre markante Oslo-kvinner som var pionerer på sine felt: Wenche Foss, Shabana Rehman og Laila Schou Nilsen.

Laila Schou Nilsen under vinterolympiaden 1936 i Garmisch-Partenkirchen Wikipedia Commons

Fakta:

I dag forsyner Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg 90 prosent av Oslos befolkning med drikkevann. Hvis noe skjer med vannforsyningen, finnes det ingen reservevannkilde som kan sørge for drikkevann i springen og vann i toalettet til innbyggere og institusjoner i Oslo. Oslo bystyre vurderte dette til å være en uholdbar og risikabel situasjon, og vedtok i hhv. 2019 og 2021 å bygge reservevannforsyning og nye hovedledninger.

Oslo kommune, v/ Vann- og avløpsetaten, bygger en reservevannforsyning til Oslo. Vannet skal hentes fra Holsfjorden og fraktes inn til Oslo via en ca. 19 kilometer lang tunnel som er under boring. Vannet renses i et underjordisk vannbehandlingsanlegg som er under bygging på Huseby. Deretter sendes vannet videre ut til hele byen via den 11 kilometer lange tunnelen som ble påbegynt i dag.

Prosjekt Ny vannforsyning Oslo ligger så langt godt an til å være fullført innen 2028. Etter planen vil halvparten av arbeidene være ferdige i løpet av 2024. Tunnelen som ble påbegynt i dag legges cirka 100 meter under bakken. Boringen vil ta cirka to og et halvt år.

Tunnelen vil huse en hovedledning for drikkevann som blir helt sentral i Oslos fremtidige vannforsyning. Særlig vil den bidra til tryggere forsyning av drikkevann til Oslo øst og sør. Tunnelen vil få tilknytning til vannbehandlingsanleggene både ved Huseby og Oset.

Resultatet er at Oslo får et oppgradert og sammenbundet stamnett for drikkevann som kan levere vann fra begge vannbehandlingsanleggene ut til hele befolkningen.

Maskinen som borer tunnelen er 210 meter lang, 1350 tonn tung og har en diameter på 7 meter. Den drives 100 % elektrisk og er spesialdesignet for hardt norsk fjell og de geologiske forholdene i traseen, etter detaljerte krav fra Vann- og avløpsetaten. Arbeidene med tunnelen utføres av entreprenør AF Ghella.