NIVAs forskere finner igjen bildekkstoffer også i nærliggende vannmiljøer, som her i Alnaelva i Oslo. (Foto: NIVA)

Bildekk lekker til bekker

En ny rapport viser at en rekke miljøskadelige kjemikalier fra bildekk havner i naturen. Forskerne finner bildekkstoffene i nærliggende vannmiljøer. Stoffene tilsettes bildekk blant annet for å øke slitestyrken og gi bedre veigrep.

0

I en ny undersøkelse gjennomført av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og NILU på oppdrag fra Miljødirektoratet avdekkes høye nivåer av mulig miljøskadelige stoffer en rekke steder i Oslo.

De høyeste nivåene ble funnet nær høyt trafikkerte veier som Ring 3 og E18 og ved kunstgressbanene Valle Hovin og Apalløkka. Kunstgressbaner er en viktig kilde til bildekkstoffer, siden gummigranulatet er laget av gamle bildekk.

– Bare biltrafikken alene vil med slitasje på dekk etter et grovt og beskjeden anslag gi fra seg ca 1 million kilo dekkgummi i året i Oslo, sier sier NIVA-forsker Cathrine Brecke Gundersen til VAnytt.

Forskerne finner igjen bildekkstoffene ikke bare rett ved kildene, men også i nærliggende vannmiljøer.

– Vi fant disse stoffene blant annet i Alnaelva og Smestaddammen, noe som viser at de sprer seg videre i naturen, sier Gundersen.

Stoffene tilsettes bildekkgummien blant annet for å øke slitestyrken og gi bedre veigrep. De er integrert i store mengder i gummien i dekkene. Det betyr at små bildekkpartikler inneholder store mengder av disse kjemikaliene.

Rødt flagg på nytt stoff

Rapporten retter dessuten fokus mot et bekymringsfullt bildekkstoff kalt 6PPD-kinon. Stoffet har fått mye oppmerksomhet for å ha forårsaket fiskedød i USA.

– I Oslo fant vi høye konsentrasjoner av 6PPD-kinon i prøver av sediment og vann fra blant annet høyt trafikkerte veier og kunstgressbaner, forteller Gundersen.

Undersøkelser viser at det er stor forskjell på hvor ømfintlige dyr er for 6PPD-kinon. NIVA-forskeren understreker derfor at det er behov for flere effektstudier som viser hvor giftig både 6PPD-kinon og annen bildekkforurensning er for norske arter.

– I et urbant miljø som Oslo er det umulig å komme bort fra veitrafikk og bildekkforurensing, men vi har muligheten til å redusere bruken og spredningen av bildekkpartikler i miljøet, avslutter Gundersen. 

NB! Den nye rapporten, som er et produkt av Miljødirektoratets screeningprogram, inkluderte også en nærmere undersøkelse av andre stoffer, som desinfeksjonsmidler, legemidler og plastrelaterte stoffer. I tillegg ble noen nye PFAS, bisfenoler og siloksaner inkludert.