Isohatt med belegg.

Vurderer en sterkere isohatt

Norske kommuner har de siste årene trykket isohatten til sitt bryst og stadig flere rådgivere ser fordelen med nettopp skreddersydd isolasjon på kumtopper. For å se om produktet kan forbedres ytterligere vil man nå teste ut et nytt spesialbelegg som vil gjøre overflaten mer robust.

0

Norge er inne i forsikringsbransjen skrekkmåned – vinter med ekstrem kulde over lang tid der isolasjon og annen frostbeskyttelse blir satt på prøve. I kjølvannet av kuldeperioder vil forskjellen på god og dårlig frostbeskyttelse som regel komme for en dag. 

– Der forholdene innebærer lite snø, eller der nedkjølingen er sterk, som f.eks. i veibaner kan det erfaringsmessig oppstå frostskader på vannrør i kummer, og siden innmaten i vannkummer som kjent er kostbare installasjoner velger stadig flere å tre på en isohatt, sier Dagfinn Knutsen, daglig leder for WDF Isolasjon som står bak isohatten.

Når kummer skal isoleres, og særlig på frostutsatte steder er det blitt stadig mer vanlig å spesifisere isohatt framfor markisolasjon.

Ifølge Knutsen oppstår frost skader på grunn av at flere uheldige faktorer inntreffer samtidig. Det kan være lite snø og ekstrem kulde, at den flate markisolasjonen av en eller annen grunn kan ha blitt skadet eller at man ikke har lyktes helt med å isolere godt nok. 

– Vi hører stadig oftere at selve klokkene på ventilhus kan være utsatt for frost og sprenges sund, sier Knutsen.

Etter en forsiktig start har isohatter blitt stadig mer populære, først og fremst fordi de produseres skreddersydde til ulike standard kumtopper og sitter tett inntil kumtoppen, noe som gir en svært god beskyttelse. 

Dagfinn Knutsen fra WDF Isolasjon viser fram et isolasjonsprodukt som brukes på kumtopper.

– Jeg vil påstå det er bedre å bruke isohatt fremfor markisolasjon både praktisk og økonomisk. Det har så langt ikke skjedd at vi har fått meldinger om frostskader når kummene er isolert med isohatt. Kombinasjonen av naturlig jordvarme og isohatt gir slik vi ser det en meget god beskyttelse, forteller Knutsen.

Nå vurderer man likevel å gå et skritt videre, ved å belegge Isohatten med et tynt lag av en meget slitesterk og hard beskyttelse. Isohatten har ikke noe beskyttende skall som sådant, så når man ompakker Isohatten med løsmasse så er det ikke til å unngå at overflaten kan bli punktert 1 – 2 cm inn og gir noe mindre isolering. Dette reduserer isolasjonsevnen med 1 – 2 cm isolasjon.

– Med et hardt og samtidig elastisk skall vil beskyttelsen bli enda bedre, og en får full effekt av Isohattens 10 cm tykkelse, forklarer Knutsen.

Materialet man vurderer og har til testing er et moderne poly-urea belegg som gir en meget god vedheft til materialet og en knallhard og elastisk overflate.

– Materialet er et velprøvet industriprodukt som brukes blant annet i utendørs svømmebassenger, industrigulv og tak samt i vannreservoarer. Og kan legges på nesten alt av underlag med riktig forbehandling. Vi har nå laget en prøvekolleksjon og sendt til noen utvalgte kunder, det blir spennende å se reaksjonene og tilbakemeldingene, forteller Knutsen.

Belegget er spesialdesignet for å gi beskyttelse mot korrosjon, slitasje og slag. Påføring er forholdsvis enkel å gjøre med riktig utstyr og kan gjøres på nesten alle typer overflater med riktig forbehandling. Produktet har den ekstra fordelen at det er VOC-fritt og derfor miljøsikkert å bruke.

– Vi ser fram til å få tilbakemeldinger på prøvekolleksjonene, og vi tror våre kunder kommer til å ønske denne effektive formen for belegg på Isohattene eller som korrosjonsbeskyttelse der det måtte trenges. Det er behov for gode belegg overalt i det norske samfunnet», sier Dagfinn Knutsen, daglig leder i WDF Isolasjon.

WDF Isolasjon ble etablert i 2016 og bruker en helt ny metode for å isolere sentriske og eksentriske betongkjegler. I tillegg har selskapet utviklet Isoklips som fester Isolokk i kummer uten bruk av ståltapper eller AS-Ring slik at mannhullet er uten hindringer når det skal folk ned i kummene for vedlikehold.