f. v Thorbjørn Olsen, Salgssjef VA Norge Heidenreich, Rolf Hartviksen, Innkjøpsleder Skanska og Lars- Kristian Halvorsen, Distriktssjef VA Heidenreich

Rør og kummer med sterke EPD-er

Heidenreichs leverandører har en høyere prioritering på EPD, kontra utenlandske produsenter. Skanskas miljøkrav kan bidra til at både grossister og produsenter må tenke nytt rundt miljø, spesielt med tanke på både råvare, produksjonsmetoder, og logistikk.

0

Heidenreich er hovedleverandør av VA- kummer og rørplast til Skanska på to av Norges største veiprosjekter, OPS Hålogalandsvegen og E102, som er en del av Vestkorridoren. Disse prosjektene har høye krav til miljø og EPD, noe Heidenreich er godt rustet til å møte via konkrete miljøtiltak og dialog med leverandører vedrørende EPD- er.

Det er imponerende hvordan Statens vegvesen og Skanska har vektlagt miljø i disse prosjektene,» sier Thorbjørn Olsen, Salgssjef VA Norge i Heidenreich. «OPS Hålogalandsvegen er det største veiprosjektet i Nord-Norge, og også det første veiprosjektet hvor det er krav til EPD på alle leverte produkter.»

EPD, eller miljødeklarasjon, er en dokumentasjon av et produkts miljøpåvirkning gjennom hele levetiden. Heidenreich har jobbet med sine leverandører for å komme opp med EPD- er og vi ser at våre leverandører med produksjon i Norge, har en høyere prioritering på EPD, kontra utenlandske produsenter. Fordelen med en slik deklarasjon er konkrete miljø- og utslippstall pr. produkt. 

Spennende å innfri Skanskas høye krav til miljø og EPD

«Det er utfordrende, men også spennende å kunne innfri på de tydelige miljøkravene fra Skanska,» sier Olsen. «Vi er en del av en organisasjon som har høyt fokus på å ta vårt ansvar innen bærekraft, og jobber for å være markedets grønneste aktør.»

Jeg skal innrømme at vi var ekstra stolte når vi nå har beviset på at vi kan innfri på de kravene Skanska satte til sine leveranser på disse to prosjektene». 

Skanska går i førersetet for miljøprosjekter

Skanskas krav til miljø kan være en gamechanger i markedet. Det kan bidra til at både grossister og produsenter må tenke nytt rundt miljø, spesielt med tanke på både råvare, produksjonsmetoder, og logistikk.

«Skanska går i førersetet for miljøprosjekter» sier Olsen. «Vi er stolte over å være en del av dette, og vi er sikre på at disse prosjektene vil bidra til å gjøre Norge til et mer bærekraftig land.»

Innkjøpsleder Rolf Hartviksen i Skanska Norge er svært fornøyd med samarbeidet med Heidenreich; 

Vi er svært fornøyde med det inngåtte samarbeidet med Heidenreich. Vår opplevelse er at de leverer det de skal til avtalt pris, tid og kvalitet, samt at de vektlegger klimaarbeidet i sine leveranser på en måte som speiler våre bærekraftambisjoner. Skal vi klare å nå våre ambisiøse klimamål, er det svært viktig at vi samarbeider med leverandører som leverer på kravene våre.

Stort

OPS Hålogalandsvegen er et pågående veiprosjekt i regi av Statens vegvesen. Det er det største veiprosjektet i Nord-Norge. Arbeidet foregår langs Europavei 10, Riksvei 85 og Riksvei 83, og berører kommunene Evenes, Lødingen og Sortland i Nordland og Kvæfjord, Harstad og Tjeldsund i Troms.

Prosjektet består av hele 82 km vei inkl. 7 tunneler (27 km.) og 22 bruer på strekningen E10/Rv85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt (Hålogalandsvegen). Prosjektet er et såkalt offentlig-privat samarbeid (OPS) med Hålogalandsvegen AS som leverandør. I kontrakten med oppdragsgiver; Statens vegvesen, har selskapet ansvaret for å prosjektere, finansiere og bygge det nye veganlegget. I tillegg skal selskapet drift vegen i 15 år etter den er ferdig. Hålogalandsvegen AS er eide av Skanskas pensjonskasser i Norge og Sverige og bruker Skanska Norge som totalentreprenør, som har bred erfaring

både nasjonalt og internasjonalt fra OPS- kontrakter. Hålogalandsvegen hadde oppstart 02.08.2023 med ferdigstillelse 2028 og deretter drift og vedlikehold i 15 år.

Fakta om E18 Vestkorridoren 

18 Vestkorridoren er et av Norges største utbyggingsprosjekter med en 17-km ny hovedveg mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker. Dette omfatter tre deletapper og ny kollektivterminal på Lysaker. I tillegg til styrket trafikksikkerhet og bedre trafikkflyten for særlig næringstrafikken, skal prosjektet bidra til å redusere bilbruken og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå. Et viktig hovedgrep er å skille fjerntrafikken fra lokaltrafikken og flytte deler av E18 under lokk eller i tunnel. Det gir muligheter for by- og stedsutvikling og bidrar til å redusere støy- og støvplagene fra E18 for de som bor i området.

Les mer om Vestkorridoren