Klar for sommerens båtturister. VA-servicepunkt på Kjøpmannsskjær.

Færder forut for forskriften 

Et viktig tiltak for å redusere utslipp til Oslofjorden er å få kontroll med septik fra fritidsbåter. Mens det i dag er lov å slippe ut septik 300 meter fra land legger en ny forskrift opp til et totalforbud i Oslofjorden. Enkelte kommuner har allerede begynt å bygge mottaksanlegg, og her stikker Færder seg ut med til sammen seks mottaksanlegg.

0

Forskriften tillater i dag utslipp av kloakk fra fritidsbåter lenger enn 300 meter fra fastland og øyer. Oslofjorden er imidlertid i knestående etter mange års forurensing fra landbruk og kloakk, og selv om utslipp fra fritidsbåter ikke er av samme dimensjon er det nå en forskrift ute på høring som i nær framtid vil komme til å bety et totalforbud mot å slippe ut septik fra fritidsbåter.

Terje Sørensen fagkoordinator VA i Færder kommune.

En kommune som har tatt ansvar og er godt forberedt på behovet som den nye forskriften vil utløse er Færder, som nå er i ferd med å få på plass VA stasjon nr 6.

– Det er jo inntil videre lov å tømme septik 300 meter fra land, men de fleste båter er jo ofte innom land, så hvorfor ikke ta miljøansvar og levere kloakken der den hører hjemme, nemlig til et offentlig renseanlegg. Hos oss er det dessuten gratis, sier fagkoordinator VA Terje Sørensen i Færder kommune.

Færder består i hovedsak av tre øyer, Nøtterøy, Tjøme, Veierland samt en stor mengde  større og mindre øyer . Færder  er en populær turistkommune med Verdens Ende som et klassisk reisemål. 

– Vi er et naturlig stoppested for sommerturister sjøveien, å ha et godt tilbud av miljøtjenester er viktig. Ingen vil ha dette i sjøen. Alle er velkommen til å tømme hos oss, forteller Sørensen.

Det hele startet for flere år siden med at man begynte å renovere på et eldre vakuum anlegg på Tenvik. Man forsøkte ulike varianter av pumper og gjorde erfaringer. Man var også i kontakt med nabokommuner for å høre hva de hadde gjort.

– Det er jo alltid en del som skal på plass omkring selve servicepunktet, med sikker og god adkomst på brygge, skilting, el., belysning, rørforbindelser til pumpestasjoner osv. så det er fint at vi ikke må ta det hele over driften. Det er veldig fint at politikerne har bevilget penger og legger til rette for et slikt miljøtilbud, sier Sørensen.

Tømmestasjon

Man måtte renoverer noen brygger før alt var klart for å sette på plass tømmestasjonene. Mange var kritiske til å ha dette ute på brygger som brukes til andre formål, men med spyleslange og en enkel funksjon har det har gått fint. 

– Vi har gått for en svært enkel funksjon, som alle umiddelbart kan forstå. Vi snakker om en knapp og en slange og naturligvis med rentvann og slange til å spyle rent med. Vaskevann hører jo med, så det er en del som skal på plass, sier Sørensen. 

Etter at man opprettet nasjonalpark ble behovet enda mer aktualisert. 

– I nasjonalparken er det naturligvis ikke lov å tømme og det ble lenger å kjøre. Dette utløste et nytt behov og kommunen bevilget de ekstra pengene vi trengte for å få god dekning, sier Sørensen. 

Tømmestasjonene er i dag å finne i Tenvik, Kjøpmannskjær, Østre Bolærne og Verdens Ende og alle er levert av KZ Handels på Tofte. Stasjonene består av en sugeslange og en membranpumpe som leverer avløpsvannet med godt trykk til nærmeste pumpestasjon eller selvfallsledning.

– Vi har hatt stasjonene fra KZ Handels en god stund og har gode erfaringer, det er en fordel at vi har samme system over alt, dersom det skulle være behov for en komponent eller service, sier Sørensen, som har laget en instruks som fungerer fint. 

Man oppfordrer de som skal tømme til å legge slangen litt i vannet, for å få fylt slangen og primet pumpa dersom den ikke suger så godt.

– Dette er en membranpumpe som ikke har kontakt med mediet, det gjør den holdbar og robust, forklarer Sørensen.

At man kan fylle på vann til båten er også en del av tilbudet. Målet er også å få alle VA servicepunktene inn på kartverket.

– Vi ønsker å legge til rette for ren natur og levende kystmiljø, da har vi egentlig ikke noe valg.  Det bør være mulig å glede seg over naturen uten å forsøple den, sier Terje Sørensen, fagkoordinator VA i Færder Kommune.

– Færder er vår første norske kunde av denne type tømmestasjon, og har i løpet av kort tid satt alle i drift. Det kreves nok helt klart en viss «opplæring» av båtfolket for å få dem til å benytte seg av stasjonene, men første punkt er etter min mening å gjøre dem tilgjengelige for alle. Der gjør Færder kommune en utmerket jobb, sier Christian Engvoldsen hos KZ Handels.

KZ Handels har gjennom flere år solgt disse tømmestasjonene på det svenske markedet, og i overkant av 90 anlegg er levert og i full drift langs hele kysten. I Sverige ble forbudet mot tømming av septik fra båter (innenfor 12 nautiske mil fra land) innført allerede i 2015, så Norge henger helt klart etter på dette punktet. 

– Fokuset vil nok være på Oslofjorden de nærmeste årene, men jeg er ganske sikker på at reglementet også vil gjøre seg gjeldende videre langs kysten vår på sikt, avslutter Engvoldsen.

Tekniske spesifikasjoner på tømmestasjon:

  • Maksvolum 152 l/min
  • Maks sugehøyde: 7m
  • Maks trykkhøyde: 7m
  • Maks trykklengde ved trykkhøyde 0: 300m
  • 1-fas 230V motor for enkel installasjon
  • Tåler tørrkjøring
  • Kraftig membranpumpe som krever lite vedlikehold
  • Størrelse tilpasses den enkelte båthavn

Fakta: Ifølge forurensningsloven er det kommunen som skal sørge for nødvendig anlegg for mottak av avløpsvann fra fritidsbåter. Etter havneforskriften har imidlertid også havnene plikt til å ta imot avfall. Både kommune og havn har dermed felles plikt til å sørge for etablering og drift av mottaksordninger. Der kommunen er havneansvarlig, skaper den delte plikten ingen utfordringer, men det har forekommet at hverken havn eller kommune har vært villige til å etablere ordninger, og heller pekt på den andres plikt. 
Kravet om oppsamlingstank for fritidsbåter med toalett kom med CE-regelverket i 1998. Fritidsbåter satt på markedet fra og med 16. juni 1998 måtte som utgangspunkt gjennomgå en mindre ombygging for å kunne tømme via et mottaksanlegg. I slike båter vil det være installert oppsamlingstank, men det er ikke krav til standardisert avløpstilkopling.  Fra 1. januar 2006 kom det et krav om at septik fra fritidsbåter skal kunne leveres i land, ved at det ble stilt krav til en standardisert avløpstilkopling. Fritidsbåter bygget fra og med 2006 skal være lagt til rette for tømming direkte i mottaksanlegg, og trenger da i utgangspunktet ingen ombygging om de velger å benytte toalettet om bord.

Fra Færder. Foto: Arne Opstad