Mikroplast fra bildekk i vann og sjø

Tidligere undersøkelser har påvist at mikroplast finnes overalt i miljøet – i elver, kystvann, innsjøer, luft og nedbør. Resultatene fra den nye miljøovervåkingen stemmer overens med tidligere antagelser om at bildekk er hovedkilden.

0

Nye resultater viser at det er like mye mikroplast fra bildekk på havbunnen i Oslofjorden som i jordprøver ved høytrafikkerte veier. Mikroplast finnes også i vannkilder i innlandet.

– Det er urovekkende at vi finner svært mye mikroplast fra bildekk i miljøet. Disse ørsmå partiklene kan inneholde skadelige stoffer og de blir værende lenge i miljøet uten å brytes ned. Vi må gjøre mer både i Norge og internasjonalt for å hindre at mikroplast fra bildekk skader naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet i en pressemelding.

De nye resultatene viser dessuten svært høye nivåer av bildekkpartikler i overvann fra Oslo og Hamar. Dette bekrefter dermed at avrenning fra tette flater i byer er en stor kilde til mikroplast fra veitrafikk.  

Oslofjorden 

Miljødirektoratet har nylig påvist at skadelige stoffer fra bildekk, som 6PPD-kinon og andre bildekkstoffer, spres fra veier, kunstgressbaner og gjenbruksanlegg for dekk. Dette er samme stoff som tidligere har vist seg å være dødelig for en art av stillehavslaks i utsatte elver i USA.  

Partikler fra bildekk er nå også funnet i blåskjell fra Oslofjorden. Dette viser at mikroplasten inntas av dyr i miljøet, og dermed påvirker miljøet negativt.  

– Oslofjorden er allerede under høyt press fra andre menneskeskapte belastninger. Vi er bekymret for at mikroplast bidrar til å gjøre miljøforholdene enda dårligere, sier miljødirektør Ellen Hambro. 

Vegvesenet prøver ut flere tiltak 

Den bekymringen deles av Statens vegvesen.  

– Vi er kjent med problematikken rundt slitasje av mikroplast fra bildekk og tilsettingsstoffer som følger med. Vi jobber systematisk med å få mer kunnskap om miljøeffektene av disse partiklene og stoffene, sier seksjonsleder Anne Ogner i Statens vegvesen.  

Vegvesenet har flere prosjekter på gang i rensetiltak for overvann fra vei og for tunnelvaskevann, og forsker på hvilke løsninger som er mest effektive. Foreløpige resultater i rensebassenget i Vålerengatunnelen viser at en større andel bildekkpartikler holdes tilbake, sammenlignet med tidligere tunnelstudier, forteller Anne Ogner.  

– Det er fremdeles stort behov for å finne ut mer om kilder, tilsettingsstoffer, utlekkingspotensial, hvor mye mikroplast som finnes langs veiene våre og hvor mye som havner i elver og innsjøer.