Hammargårds renseanlegg i Kungsbacka bygges ut med ny teknologi. Foto: Kungsbacka kommune

En til med aerob granulært slam

Kungsbacka følger i Strömstads fotspor og blir Sveriges andre renseanlegg som bruker såkalt aerobt granulært slam, AGS. Metoden gir energibesparelser og beregnes være igang 2027. AGS er både mer energieffektiv og kreve mindre plass enn andre metoder.

0

– Vi har valgt å jobbe videre med renseprosessen AGS, som står for aerobt granulært slam. Vi har vektlagt ni ulike kriterier, der blant annet energieffektivitet, klimapåvirkning og økonomi er viktig, og kommet fram til at dette blir det beste alternativet, sier prosjektleder Joakim Ekberg i Kungsbacka kommune.

NR 2.

Kungsbacka blir dermed kommune nr 2 i Sverige som velger denne rensemetoden. AGS er både mer energieffektiv krever mindre plass enn andre metoder.

Les: Unik bioreaktor gir mindre fotavtrykk

– Dette er en viktig milepæl på veien mot framtidens avløpsrensing i Kungsbacka. Vi går nå videre med prosjekteringen og etter det vi håper vil det første arbeidet komme i gang i løpet av 2025. Målsettingen er att utbyggingen skal kunna være ferdig i 2027, sier Joakim Ekberg.

Krever mindre energi

Aerobt granulært slam (AGS) for biologisk behandling av avloppsvann kan i korthet beskrives som en prosess der slammet danner større flokker – også kalt granuler – og dermed yter bedre sedimenteringsegenskaper enn f.eks aktivt slam. Granulerne trenger heller ikke like mye energi for å rense samme mengde vann som i en tradisjonell renseprosess.

Nordens første AGS-anlegg finnes siden 2018 ved Østerrøds avloppsreningsverk i Strømstad.

Stor satsing

Granulteknologien er levert fra i Nederland av selskapet Royal Haskoning DHV.

Utbyggingen av Hammargårds renseanlegg er Kungsbackas største enkeltsatsning på en holdbar utvikling for framtiden. Utbyggingen innebærer både en økt kapasitet og en høyere grad av rensing. Årsaken til utbygningen er at Kungsbackas befolkning øker. Kungsbackas partner i prosjektet er selskapet Byggdialog AB.