Ved hjelp av såkalte «spaghettimembraner» av plast kan man redusere bruken av kjemikalier ved behandling av avløpsvann. (Foto: IVL)

Avløpsvann er blitt en råvare

I Stockholm finnes et anlegg som utvikler nye løsninger for sirkulær vannhåndtering og resursgjenvinning. Sjöstadsverket Water Innovation Centre (SWIC) driver av IVL Svenska Miljöinstitutet og KTH og brukes både for forskning og som test- og pilotanlegg for næringsliv og andre interessenter.

0

Sjöstadsverket Water Innovation Centre(SWIC) er å finne på Loudden, like ved Frihamnen i Stockholm. Virksomheten har vært i sving siden 2008 under navnet Hammarby Sjöstadsverk men er nylig flyttet inn i et kommunalt avløpsrenseanlegg, Stockholm Vatten og avfall, som nå er komplettert med en ny prosesshall. Under våren blir det innvielse på Loudden med inviterte gjester.

Øl fra avløpsvann
Knapphet og økende kostnader til vann er et voksende problem i verden. Testanlegget SWIC er med på å utvikle teknikker for å gjenvinne og nyttiggjøre renset avløpsvann. Arbeidet er rettet inn på å oppnå mer energi- og resurseffektivisering, redusere slipp av veksthusgasser og ta til vare på alle verdifulle ressurser som finnes i avløpsvann.

– Vi vil bidra til at avløpsvann ses på som en råvare – for næringsstoffer, energi og vann for gjenvinning, sier IVL:s medarbeider Mayumi Narongin-Fujikawa, koordinator for SWIC.

Et eksempel er ølet PU:REST, Sveriges første øl brygget på gjenvunnet avløpsvann. Det ble produsert allerede i 2018 takket vare et samarbeid mellom IVL, Nya Carnegiebryggeriet og Carlsberg Sverige for å få flere til å se at avansert vannrensing er en del av løsningen på verdens vannbehov.

Pilotstudier
Alt arbeid på SWIC skjer med hjelp av utstyr i laboratorie- eller pilotskala, så det finnes ingen store tanker med vann som på andre renseanlegg. Men SWIC har likevel tilgang til kommunalt avloppsvann for sine tester.

– Våre kunder kan sende et par kubikkmeter avløpsvann som vi tester med ulike typer av renseteknikker i pilotanlegg. Takket være dette kan vi få fram realistisk resultat til rimelige kostnader, sier Mayumi Narongin-Fujikawa.

Medarbeiderne på SWIC kan også stille til rådight en mobil pilotanlegg i en container som transporteres til for eksempel en kommune som trenger en ny prosess på sitt lokale vann. En annen mulighet er at kundene leverer fem liter vann eller slam for en studie i laboratorieskala på SWIC.

– Vårt nye testanlegg er et unikt sted for samarbeid mellom forskere, bedrifter og avløpsrenseanlegg, sier koordinator Mayumi Narongin-Fujikawa, her i den nybygde prosesshallen ved SWIC på Loudden i Stockholm. (Foto: IVL)

Spagettimembran
Inne i den nye prosesshallen på SWIC står en metallkonstruksjon med noe som ligner et par meter lange spagetti. Det er tynne hule plastslanger fra en membranbioreaktor (MBR), en teknikk som SWIC har jobbet med i mange år sammen med Stockholm Vatten og avfall. Takket være MBR-teknikken går det å håndtere både økte rensekrav og økt belastning på renseanlegg.

– Membranen separerar det biologiske slammet fra vannet og gjør det helt fritt for partikler. Derfor er det enklere å rense avløpsvann for for eksempel legemiddelreseter. Gjennom en optimal MBR-prosess kan vi bidra til at Stockholm Vatten og avfall ikke trenger å bruke så mye kjemikalier ved sin rensing av avløpsvann, forteller Mayumi Narongin-Fujikawa.

SWIC er også en plattform for grunn- og videreutdanning innen vannområdet med laboratorier, examensarbeid og doktoratarbeid for studenter og praksis for blivende driftsingeniører. Eksperter og ansvarlige innen vannrensing kommer på studiebesøk, ikke minst mange internasjonale delegasjoner.

Anlegget brukes både i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter og er en unik plattform for samarbeid mellom forsknings-, bedrifts- og avløpsrenseanlegg.