Hallingplast og Haplast inngår samarbeid for å tilby hele Norge 100 prosent tette vannkummer  

Hallingplast med tette kummer

Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene. Hallingplast har inngått et samarbeid med Haplast om å tilby vanntette kummer.

0

De norske plastrørprodusentene Hallingplast og Haplast har inngått et samarbeid for å tilby Haplast sine egenutviklede spesialprodukter i hele Norge. 

De norske selskapene produserer begge plastrørløsninger for vann- og avløpssektoren, men produksjonen skjer på hver sin side av landet. Hallingplast i Hallingdal og Haplast i Troms. Nå er det klart at selskapene starter et samarbeid som skal gjøre Haplasts løsninger tilgjengelige i Sør-Norge.

Daglig leder i Hallingplast, Sverre Tragethon, forteller at han er imponert over Haplast sine løsninger og peker særlig på et produkt vann- og avløpsbransjen i Sør-Norge vil ha nytte av. 

– Haplast sin 100 prosent tette vannkum er en kvalitetsløsning vi forventer skal skape stor etterspørsel. Stadig flere ønsker vannkummer med tetthetsgaranti da det både beskytter kritisk infrastruktur og gjør arbeidet mye tryggere og enklere for driftsoperatørene som stiger ned i kummene, sier Tragethon. 

Det støtter Dan Nordheim, daglig leder i Haplast: 

– Vi er veldig fornøyde med å ha inngått et samarbeid med Hallingplast fordi det gjør at vi kan levere våre løsninger raskere og rimeligere i hele Norge. Fremover vil Hallingplast håndtere salget av våre løsninger i Sør-Norge, sier Nordheim.   

Hordaland Rørteknikk

En viktig tredjepart i det nye samarbeidet er rørentreprenøren Hordaland rørteknikk som vil stå for sveising og sammenstilling av Haplast sine vannkummer.  

– Halvfabrikater av vannkummen sendes fra vår produksjon i Troms til Hordaland Rørteknikk. Nettopp det at vi kan sende halvfabrikater gjør logistikken raskere og rimeligere. Hordaland rørteknikk vil deretter tilpasse og ferdigstille vannkummene før de sendes ut til kundene, sier Nordheim. 

Kummene er bygget opp av plastmaterialet polyetylen (PE).   

Tragethon og Nordheim gleder seg over det nye samarbeidet. 

– Vi er begge norske familieeide selskaper som jobber for å tilby markedet de beste løsningene. Vårt nye samarbeid er et godt eksempel på dette. Logistikken og produksjonen effektiviseres og gjør det enklere, rimeligere og raskere for Sør-Norge å ta i bruk Haplast sine løsninger, avslutter de. 

Om Hallingplast: 

Hallingplast er en av Nordens største og mest moderne produsenter av rørsystemer i plast. Bedriften er en heleid norsk familiebedrift, lokalisert i Hallingdal. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann- og avløp, olje- og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og ferdig vektede rør til undervannsledninger. Les mer på https://www.hallingplast.no/  

Om Haplast:  

Haplast AS er en lokaleid, Nordnorsk produsent av produkter i PE-plast. Fabrikken ble etablert i 1961 og ligger på Furuflaten i Lyngen kommune – tett oppunder Lyngsalpene. Haplast lager produkter basert på PE-plastgranulat, primært til bruk innenfor vann og avløp, vei og bane, havbruk samt ventilasjon. Selskapets hovedprodukter er ekstruderte trykkrør, viklede profilrør, vannkummer og tanker. Les mer på https://haplast.no/om-haplast/