Lanserer dobbeltvegget oljeutskiller i PE

En ny serie oljeutskillere klasse I i modeller som dekker området fra 3 til 60 liter pr sekund, i enten stående eller liggende versjon. Med dobbeltvegget utførelse i PE og med fleksibelt stigerør har man en sterk og lett samt trafikksikker løsning med full frihet for plassering.

0

En oljeutskiller brukes som regel der det stilles krav, som i boligprosjekter, verksteder og andre kommersielle, industrielle eller kommunale byggeprosjekter – også nær veier – og gjelder svært mange områder.

Nylig lanserte Uponor en ny seir i 100 % PE med har et design som gjør at den passer overalt, også egner for trafikkerte områder uten at det er behov for ekstra utstyr.

Funksjonsbeskrivelse av stående versjon

– Levetidsmessig er dette materialet helt overlegent, det er i Weholite, det samme som brukes i overvannsrør og i magasiner for fordrøyning. Disse nye oljeutskillerne i Stormwise-serien er satt sammen av sveiste elementer, som gir og lett konstruksjon av en sterk dobbel vegg. Dette er jo et velprøvet designprinsipp som Uponor i dag bygger det meste av. Nå også oljeutskillere, som vi naturligvis har store forventninger til, sier Kenneth Gjenga hos Uponor, som nylig lanserte den nye serien.

Stigerør
Et av fortrinnene med designet er det fleksible stigerøret som skaper materialmessig fleksibilitet som føyer seg etter tele og trafikk. Den andre fordelen er at man kan fritt tilpasse dette til terreng under montering. Oljeutskilleren skiller ut både sedimenter og olje. Utskilleren er fylt med vann. Sedimentene synker til bunnen av utskilleren og oljer flyter opp til overflaten. I klasse 1-utskillere akselereres prosessen av et koalesensfilter. 

Bakkenivå
Takket være det fleksible stigerøret er den enkel å betjene og tømme fra bakkenivå. Gjennom stigerøret har man også tilgang til de ulike sensorene som gir signal til tavlen, dens alarmsystem med tre sensorer gir full driftskontroll som sørger for at man får beskjed om at tømming bør skje.

– Det er økende fokus på å eliminere utslipp av olje og andre hyrdrokarboner, som vil kunne gi forgiftning av vassdrag og skader på både fugl og fauna. Vår bidrar til miljøet er en høykvalitets, kostnadseffektiv løsning for å skille oljer fra overvann, før det når frem til verdifulle vannforekomster. Selve oljeutskilleren er også 100% gjenvinnbar den dagen den ev graves opp. Dette er en fordel, i forhold til miljøet og i forhold til kostnader – at utskilleren kan gjenvinnes, avslutter Gjenga.

Fakta: En klasse 1 oljeutskiller er testet i henhold til standard EN858-1 og bevist til å rense avrenning fra spill- og overvann til en maks. rest av olje med en konsentrasjon på 5 mg/l. Systemene brukes i et bredt spekter av situasjoner for å imøtekomme ulike krav. I grove trekk installeres utskillere for en eller flere av følgende grunner:

  • Behandling av spillvann fra industrielle prosesser, vask av kjøretøy eller oljedekkede deler, søl fra bensinstasjoner og lignende.
  • Behandling av oljeforurenset overvann fra områder som parkeringsplasser, veier, fabrikkområder og lignende.
  • Holde på søl av lette væsker og beskytte området rundt.
  • Lokale reguleringer og krav må følges.
Modelloversikt.