Kåre Kalleberg er en av skaperne av Moldeprosessen. Her med tegningene til det nyeste anlegget, Åna-Sira i Sokndal kommune.

Norsk prosess fyller tredve

I år er det 30 år siden det aller første Moldeprosessanlegget ble satt i drift. At prosessen med tid og stunder skulle slå igjennom på de aller største vannverkene, var det ikke mange som så for seg i starten.

0

Det er 30 år siden Tingvoll vannverk, det første Moldeprosessanelgget, ble satt i drift. I løpet av årene har man sett et par utviklingstrekk. Det ene er at mens prosessen opprinnelig var utviklet som en rimelig og robust løsning for små vannverk, blir den nå i stadig større grad valgt også av store vannverk – til og med av Oslo VAV’s nye anlegg for behandling av vann fra Holsfjorden.

Historien starter rundt 1990 da det var mange små vannverk som hadde problemer med rensingen, og noe måtte gjøres. Det er litt uklart hvem som først hadde ideen til Moldeprosessen. Den skal visstnok ha dukket opp i en samtale mellom en representant for Hydrogas og Kåre Kalleberg fra Asplan Viak om felling på marmorfilter.

Vann før og etter rensing med Moldeprosessen

– Kalleberg sendte meg til Molde for å gjøre utviklingsarbeidet ved Molde vannverk. Gjennom en kombinasjon av kjemisk kunnskap og kreative ideer førte dette fram til en ny og enklere rensemetode, jeg føler at spesielt Kåre har vært en fadder for prosessen og en viktig mann for bransjen, forteller Fredrik Ording til VANytt.

Erfaringene var gode, og prosessen spredde seg til stadig flere, blant annet gjennom driftsassistansesamarbeid og senere Moldeprosessdagene. De siste årene har prosessen fått en fornyet status i det VA-faglige miljøet. Der den først ble møtt med sunn skepsis, blir den nå ansett som et meget godt alternativ.

– Folk så at det fungert godt, prosessen var enkelt med stor driftsstabilitet sier Kåre Kalleberg.

Senere har det kommet nye krav til VA-anlegg, blant annet ønsket om lite klimafotavtrykk. Jernklorid og knust marmor, som er hovedkjemikaliene i Moldeprosessen, viste seg å være de mest klimavennlige i sine kategorier. 

– Akkurat dette med klimavennlighet her mer flaks enn innsikt. Men det mest gjennomgående positive trekket i denne utviklingen er at prosessen har vist seg robust og enkel å styre. Det er et viktig poeng for både små og store vannverk, sier Ording.

Til sammen viser en fintelling at det er 43 anlegg i drift pr. i dag. Siste skudd på stammen er:

  • Oslo (Huseby vba) er under bygging.
  • Ålesund, og Espeland vba i Bergen, har begynt byggingen.
  • Vestfold vann har bestemt seg for Moldeprosess, og har nå lyst ut til prekvalifisering av rådgivere for oppdraget med detaljprosjektering. Deretter skal rådgivere levere tilbud i april.
  • Asker og Bærum (ABV) er godt i gang med byggingen.
Tilbakespyling av filter ved Moldeprossessen, her Hurdalssjøen Vannverk. Utfelt humus spyles ut.