PREMIUM rennestenssluk brukes allerede på sterkt trafikkerte veier og i busslommer av Oslo kommune.

Overvann og flom i fokus på VA-Messen

Klimaet er i endring og stadig forekommer ekstremvær med store nedbørsmengder. Dette skaper utfordringer med flom og håndtering av overvann, også på svært trafikkerte veier og områder. Med økende regnvær må vi sørge for at vi er skodd for å kunne ta unna alt overvannet som følger.

0

Furnes er en av utstillerne på VA-Messen som starter opp i Kristiansand denne uke.

I takt med økende behov og fokus på effektiv håndtering av overvann har Furnes Jernstøperi nå tatt fram et større og mer fleksibelt sortiment for håndtering av overvann, for eksempel til sikring av effektiv gjennomstrømning av overvann til regnbed eller kum/sandfang.

Premium rennestenssluk brukes allerede på sterkt trafikkerte veier og i busslommer av Oslo kommune. Slukristen er hengslet slik at den ligger på plass i ramma ved åpning. Den har en underramme for både sirkulær og rektangulær Ø650 kum, og et gjennomstrømningsareal på 1200 cm2.

Regular rennestenssluk med integrerte slite-/ dempeklosser

– Vi har to ristlokk i Premium-sortimentet. Ristlokkene kommer i dimensjonene Ø650 og Ø800 med gjennomstrømningsareal på henholdsvis 1000 cm2 og 1710 cm2. Det store gjennomstrømningsarealet bidrar til å ta unna overvannet på en god måte, og gjør Premium ristlokk velegnet for trafikkerte områder med mye overvann – slik som parkeringsplasser etc, forteller Geir Kåre Kroken til VANytt.

Også innen kjeftsluk har Furnes Jernstøperi jobbet med å ta fram et et utfyllende sortiment. – Vi leverer både avvisende og ikke avvisende modeller, med frontrist eller frontlokk. Det nyeste tilskuddet i kjeftsluk-familen er LOD-sluket, dette er utformet for å fordele overvann mellom kum/sandfang og for eksempel regnbed, forteller Kroken.

Furnes sine LOD kjeftsluk leveres med over- og underramme, Premium lokk og avvisende front. Innvendig lokk har pakning og kan stilles inn for full, delvis eller ingen gjennomstrømning til kum/sandfang.

Furnes sine Regular rennestenssluk i dimensjonene Ø300, Ø315, Ø400 og Ø425 leveres med integrerte slite-/dempeklosser. Dette gir mange av de samme fordelene som slissepakningen på Premium -produktene. Klossene hindrer klapring, noe som reduserer både slitasje og støy. I tillegg hindrer de fastrusting, noe som gjør vedlikeholdsarbeidet lettere.