Fornøyd: Drifta er fornøyd! Verneombud Ole Johnny Kyllo, driftsleder Asbjørn Mellemseter og arbeidsleder Ketil Aune får en helt ny arbeidshverdag i de nye pumpestasjonene ved Jonsvatnet. Og det viktigste av alt: Trygghet for drikkevannet!

Sikrer drikkevann med nødstrøm på pumpestasjoner

Pumpestasjonene rundt drikkevannskilden Jonsvatnet står grisgrendt til, og ved eventuelle strømbrudd kan sumpene flyte over. Nå sikres de med nødstrøm og mer bufferkapasitet. Dermed oppnår man bedre sikkerhet mot forurensing av drikkevannskilden.

0

Det er et samfunnsansvar å sikre drikkevannet mot forurensing. I Trondheim har et viktig tiltak det siste året har vært å bytte ut avløpspumpestasjonene ved drikkevannskilden Jonsvatnet. Dette skriver Trondheim kommune skriver i sitt nettmagasin trondheim2030.no.

– Pumpestasjonene rundt Jonsvatnet står jo litt grisgrendt til, og vi har vært plaget med flere strømbrudd. Ved strømbrudd fylles tanken opp uten at vi får pumpet kloakken videre. Nå får hver pumpestasjon et eget nødstrømsanlegg som slår inn ved strømbrudd. Det betyr trygghet for drikkevannskilden og for drikkevannet. I tillegg gir det mye bedre arbeidsforhold for de som drifter stasjonene, forklarer Kristin Høiem, prosjektleder i Trondheim kommune for de nye pumpestasjonene.

Det er noe arbeidsleder Ketil Aune kan bekrefte:
– Tidligere måtte vi flytte rundt på to aggregat hvis strømmen gikk. Kloakklekkasje fra pumpestasjoner ved Jonsvatnet, det skal ikke skje! Det er svært viktig for oss å sikre oss mot.

Tre ferdig

De nye pumpestasjonene bygges ved Valsetbakken, Flaten, Solbakken og Lykkjbekken. Tre er allerede ferdig bygget, og den fjerde på Solbakken er planlagt ferdig i mars. Til våren gjenstår litt arbeid rundt stasjonen slik at det skal bli pent og grønt.

– Det er en helt annen verden inne i de nye stasjonene, sier verneombud i avløpspumpegruppa Ole Johnny Kyllo.

Kyllo forteller at de tidligere måtte gå ned en stige rett ned i sumpen, der det var mørkt og kaldt. Nå kan man også være alene på tilsyn, fordi det er mye tryggere å oppholde seg der. De ansatte i pumpegruppa kan gjøre flere oppgaver alene uten at det bryter med HMS.

Pumpestasjonen på Lykkjbekken har i tillegg fått bygd på en buffertank. Den rommer cirka 20 kubikk som er omtrent normal tilrenning i løpet av et døgn. Men det kommer mye mer når det regner, forklarer Mellemseter. Det er fordi rørene inneholder mye regnvann ved store nedbørsmengder når kloakk og regnvann går i samme rør. Det mangler litt separering, som mange andre steder.

Krav

I anleggsarbeidet var det spesielt strenge miljøkrav siden arbeidet var like ved drikkevannskilden.

Det er egne bestemmelser for hensynssonen til drikkevannskilden. Siden de fire avløpspumpestasjonene ligger i nedbørsfeltet til drikkevannskilden, ble det stilt spesielle krav for gjennomføringen av prosjektet. På forhånd var det gjennomført usikkerhetsanalyse med hensyn til miljø og eventuell forurensning rundt Jonsvatnet. Et av tiltakene er at riggområdet ble plassert i Fortunalia, langt fra drikkevannet og utenfor hensynssonen. Riggområdet skal blant annet benyttes til mellomlagring av masser, utstyr og maskiner. Drivstoff kan ikke oppbevares i anleggsområdet, entreprenøren må dra til riggområdet for påfylling. Mellomlagring av masser må også skje utenfor hensynssonen, og anleggsvann i byggegrop som må fjernes, må pumpes opp og håndteres et annet sted.

– Dette er bra for arbeidsforholda i drifta og – ikke minst – for å sikre trygt drikkevann! Driftsleder Asbjørn Mellemseter er glad for at de nye avløpspumpestasjonene er på plass.

Kilde: Trondheim 2030

Pumpestasjonen ved Flaten er en av fire nye avløpspumpestasjoner som er bygget ved Jonsvatnet.