F.v. prosjektkontroller Stein Arne Sæterbakken i Lillehammer kommune, VA-driftsingeniør Knut Andreas Myklebust-Vårvang, og prosjektleder Amund G. Amble i Kjenseth Maskin AS. (Foto: Inger Anita Merkesdal)

Sonevannmålere gir bedre kontroll

Jo tidligere man oppdager en lekkasje, jo bedre. Selv om den er liten. Da mister man mindre vann, man sparer penger, og man minimerer risiko for følgeskader som oppstår når lekkasjer utvikler seg og virker over tid.

0

De siste to årene har Lillehammer kommune satt i drift 24 sonevannmålere. Det har gitt kommunen bedre oversikt.

– Lekkasjer lokaliseres raskt og presist, sier driftsingeniør Knut Andreas Myklebust Vårvang i Lillehammer kommune.

I Lillehammer kommune har driftsavdelingen siden 2021 satt i drift 24 sonevannmålere. Nærmere bestemt batteridrevne mengdemålere fra Krohne, med dataoverføring og integrasjon fra Guard.

Waterflux 3000 serien for vannmåling på ledningsnettet både med og uten tilgjengelig strøm. Leveres i dimensjoner opp til DN600 og krever ikke rettstrekk i installasjonen. (Foto: Krohne)

-Investeringen har allerede gitt avkastning, opplyser driftsingeniør Knut Andreas Myklebusat Vårvang i Lillehmmer kommune.

– Vår erfaring er at lekkasjer oppdages raskt og presist etter at vi tok i bruk sonevannmåling. Systemet med Krohne og Guard gir pålitelige målinger og dataoverføring med datakvalitet. Kombinert med riktig soneinndeling gir et en vesentlig innsparing i tid og ressurser fra lekkasjen oppdages til den er utbedret, sier Vårvang. 

Når man bruker en vannmåler for å måle mengde vann inn i en definert sone på ledningsnettet for vanntilførsel, kaller man det gjerne for en sonevannmåler. Selve mengdemåleren kan i prinsippet være en standard elektromagnetisk mengdemåler. Lillehammer kommune bruker Waterflux 3000. Det er en type målere spesielt utviklet for sonevannmåling, og som har noen egenskaper som er spesielt gunstige for det.

Sonemålere skal gi informasjon til to formål:

  • Holde oversikt over forbruket
  • Oppdage lekkasjer

Jo tidligere man oppdager en lekkasje, jo bedre. Selv om den er liten. Da mister man mindre vann, man sparer penger, og man minimerer risiko for følgeskader som oppstår når lekkasjer utvikler seg og virker over tid.

– I tillegg sparer man tid og ressurser på rett og slett å lokalisere lekkasjen enklere og med dertil raskere utbedring. Det forutsetter at soneovervåkningen har en hensiktsmessig oppdeling, sier Ivan Rosenborg i Krohne Norway.

Ivan Rosenborg

Den mest effektive lekkasjeovervåkningen av målesonene får man ved å måle mengdene på natten, når det går minst mulig vann. Da vil selv små lekkasjer enkelt skille seg ut og vises som utslag over det man normalt forventer for nattforbruket. 

– Dette er mulig hvis man har en måler som er nøyaktig nok på små mengder. Disse mengdene ligger ofte langt under det optimale for en standard mengdemåler, sier Rosenborg.

Forklart med et eksempel: La oss si du har en sone der normalt nattforbruk ligger på én kubikkmeter i timen (1,0 m3/t), og at det oppstår en lekkasje på 0,1 m3/t. For å oppdage denne forskjellen må du ha målere med en nøyaktighet eller oppløsning som faktisk synliggjør forskjellen på 1 og 1,1 m3/t.

Waterflux 3300 i DN100 har en målesikkerhet på 3 prosent av målt verdi. Innenfor den sikkerhetsmarginen vil den på en målt verdi av 1,1 m3/t kunne vise lekkasjer ned til 0,03 m3/t, og dermed med god margin kunne detektere lekkasjen i eksempelet.

– Vi i Krohne har vært involvert i mange store og små prosjekter hvor vi tidlig i prosessen bidrar nettopp med vurdering av dimensjonering og nøyaktighet. Slik sikrer vi at måledataene man får inn har tilstrekkelig kvalitet til å finne lekkasjer ned til et minimumsomfang. Erfaringsmessig er tidlig koordinering av behov, forutsetninger og løsning avgjørende for at mengdemålere brukt på denne måten skal bli et nyttig verktøy som igjen leder til riktige tiltak til rett tid, sier Ivan Rosenborg, som skal fortelle mer om dette temaet under VA-Dagene 2024