Tre besøkende fra Nordre Follo kommune hadde stort utbytte av VA-Messen

Vann og avløp i fornyelse

Onsdag denne uken gikk VA-messenes inn for landing i Oslo og det var til tider kø for å kommer fram til utstillerne. Som vanlig gikk praten ivrig omkring både kjente og nye produkter og løsninger, og det hersket som vanlig en hyggelig kollegial stemning på tvers av virksomheter og fagområder. Besøket slo alle rekorder og på fredag er messa i finne i Ladehallen i Trondheim.

0
Morten Witzøe hos Axflow med kompakt bærbar måleenhet for å sjekke vanntrykk fra hydranter

Etter alt å dømme blir VA-messene i år rekordstor både i antall utstillere og besøkende. Den tredje etappen ble i går gjennomført på Nova Spektrum på Lillestrøm og det var rekordmange nyskjerrige besøkende, som fikk servert en rekke nyheter og ikke minst nye versjoner av kjente og innarbeide produkter. 

– Etter besøkstallene å dømme blir dette historisk rekord nok en gang. Og utstillerne er veldig fornøyd med kvaliteten på de besøkende. Dette er en rendyrket fagmesse for fagfolk, og vi ser fram til fredag da vi inntar Ladehallen i Trondheim, forteller en tilfreds messeleder Terje Røising.

Nico Hindriks fra bedrift Reinert Ritz viser Reinogrip, en strekkfast innstikksmuffe som Hallingplast leverer.

Blant de besøkende var det en god mix av kommuneansatte innen drift, vedlikehold, planlegging og administrasjon, og det syntes som om det var en målrettet armada som myldret omkring de enkelte leverandører.

– Vi er kollegaer fra Nordre Follo kommune som er nysgjerrige på nye løsninger. Generelt er det høy kompetanse blant våre medarbeidere, og mange av våre spørsmål og problemstillinger er av teknisk art. Her får vi anledning til snakke med leverandørene, stille tekniske spørsmål, se på produktene selv og diskutere dette oss i mellom. Det finnes mye brosjyrer og informasjon på nettet, men til syvende og sist er det fysiske produkter vi skal kjøpe. Å ta og føle på varene gir oss en ekstra dimensjon vi tar med oss når vi skal velge løsninger. En slik messe er en unik og effektiv anledning til å gjøre seg kjent med utvalget . Mange leverandører er vi allerede kjent med fra før  og her får vi de fleste ferdig servert. Dette er en alle tiders messe, sier Morten Landro. 

En av utstillerne Landro og medarbeidere var innom var J.S. Cock der Morten Andreas Pape viste fram ulike typer vannmålere.

Emil Bjørnås ved MFT viser fleksibelt mellomstykke

– Vi leverer særlig vannmålere både for rør og i åpen kanal, der det er eneste alternativ, samt mange løsninger for trykkreduksjon, som man ofte installerer i vannkum, forklarte Pape. 

Når man derimot snakker om uønsket trykkreduksjon kunne Morten Witzøe hos Axflow vise fram en kompakt bærbar måleenhet for å sjekke vanntrykk fra hydranter. Enheten kobles direkte til hydrant og sjekken foregår ved å måle den reelle vannmengden man faktisk tapper og trykket som er der.

Line Løset med reparasjonsmuffe som kan monteres under trykk

– Til brannslokking er man avhengig av at hydranter eller dedikerte kummer er i stand til å levere et minimum av trykk og mengde. Hvis ikke klarer man ikke å slokke brannen. I takt med utbygginger og endringer på rørnettet kan det imidlertid forekomme avvik, og en reell kontroll av de faktiske forhold er nødvendig for brannfolk å gjøre regelmessig. Vi opplever stor interesse for denne her i dag, det viser seg at den har mange anvendelser. Der man f.eks. skal spyle vannledninger er man avhengig av å oppnå en viss vannhastighet, og med denne måleren kan man forsikre seg om at spylingen har nok futt til å flytte på sedimenter i røret, forteller Witsøe. 

Et gjennomgangstema på messa var overvann og flom, og Krohne hadde for anledningen montert opp en rigg som viser overvannsmåling i kum det var stor interesse for.

– Kommunene ønsker stadig å måle mer, det gjelder sonemålinger som nå også monteres med batteriløsninger og mengdemålinger av overvannsmengder fra pumpesumper. Her viser vi en enkel løsning som gir presise tall både til egen bruk og til rapportering til myndigheten, slik deter krav om, forteller Ivan Rosenborg hos Krohne. 

Digitaliseringen er allerede tydelig i kumlokk, Anders Gustavsson hos Ulefos viser tilrettelegging for antenne

Hos Axflow opplevde man også stor interesse for en målestasjon for H2S, som sjekker mengden av denne gassen både i selve vannfase, i lufta rett over og ved luka. 

– I avløpsvann oppstår det gasser i rørledninger på grunn av spesielle bakterier, og pumpestasjoner er kritiske steder for dette. Dette har både med sikkerhet for personell å gjøre, men også for å unngå skadelig korrosjon. Disse sondene gir presise målinger av de faktiske forhold, og utfra dokumentasjon kan man treffe gode tiltak , forteller Maria Wathne hos Axflow.

Hos Innva er det mange lovord om VA-Messene og man har hatt stor pågang. Foruten vanlige spørsmål om armaturer og ventiler er det særlig et produkt som har vakt interesse.

– Vi leverer masser av reparasjonsmuffer fra en italiensk leverandør men denne løsningen kan virkelig redde dagen, hvis det skulle oppstå en lekkasje i en rørskjøt eller et annet sted kan man legge denne

Ivan Rosenborg hos Krohne viser modell av måleopplegg for overvannskummer

muffen omkring uten å måtte stenge vannet, og også uten å måtte kappe røret. Det er med andre ord en reparasjonsmuffe som kapsler inn lekkasjen på en rask og enkel måte. Mange kommuner velger å ha en eller to på lager i beredskap i de vanligste dimensjonene, det er jo på en måte en del av utrykningsmateriellet, forklarer Bjørn Bilden hos Innva. 

Hos rørleverandøren Pam Norge er det også lovord om messen. Tradisjon tro har man med seg verdens eldste støpejernsrør hentet fra franskekongen slott i Versailles som synlig bevis på holdbarheten.

– Dette er en veldig fin anledning til å oppdatere hverandre og slå av en prat med gamle og nye kunder. Støpejern har en solid posisjon i bransjen og ikke minst i bygging av sikre vannforbindelser, sier Håkon Killerud som røper at man er i ferd med rulle ut et ny transportløsning med svært lave utslipp kalt Blueway.

Støpejernsrør fra 1700-tallet vist fram hos PAM

Hallingplast var som vanlig på plass og kunne bekrefte et svært godt besøk, der mange svermet omkring den utstilte vannkummen som produseres i samarbeid med Ha-plast. 

– Synkerør er jo kommet for å bli og rulles ut i stadig flere kilometer, i forlengelsen av kummer samtidig ser vi på flere skreddersydde løsninger i plast, det kan være luker og annet. Vi kommer også stadig nye smarte produkter fra vår samarbeidspartner Reinert Ritz, forteller Jørgen Faraas hos Hallingplast.

Uponor hadde for anledningen en modell av renseanlegg for overvann. Robert Osvaldsen forklarer

Hos Ulefos har man lenge vært i gang med å forberede digitalisering av vannbransjen. Et viktig grep her er å levere kumløsninger som er tilrettelagt for montering av antenne.

Sigmund Hjorth hos Helnor med rensepakke for overvann

– Vi opplever økende etterspørsel etter lokk tilrettelagt for signaler, digitalisering av vannbransjen har bare såvidt begynt, sier Anders Gustavsson hos Ulefos, som også har begynt å arbeide med nye løsninger for lekkasjesøking. 

– Vi er i ferd med å lansere et system som er mer selvgående enn tradisjonelle løsninger, basert på registrering av lyder. Systemet er i utstrakt bruk i utlandet og vi regner med å komme ut med dette i løpet av året, sier Robin Halvorsen ved Ulefos.

Aksel Ruud hos Pipelife leverer også isolerte rør

Furnes er også en fast utstiller på VA-Messene og Geir Kåre Kroken kan fortelle om meget godt besøk og stor interesse for gategods, der man også ser at stadig flere velger premium lokk og kabelkummer. Dette med fargekoding av kummer med pakninger  er det stor interesse for.

– Det er mange som ønsker større adkomst til kummene, derfor er kabelkummene også i utstrakt bruk innen VA, det handler for eksempel om å kunne få ned større komponenter på en lettvint måte. Vi opplever også stor interesse for de nye rennesstensslukene våre med pakninger og dempeklosser, forteller Geir Kåre Kroken hos Furnes.

Nylig lanserte Uponor en ny oljeutskiller i 100 % PE med et design som gjør at den passer overalt, også egner for trafikkerte områder uten at det er behov for ekstra utstyr. Denne vakte oppsikt under messen.

Maria Wathne hos Axflow viser Sulfilogger

– Levetidsmessig er dette materialet helt overlegent, det er i Weholite, det samme som brukes i overvannsrør og i magasiner for fordrøyning. Disse nye oljeutskillerne i Stormwise-serien er satt sammen av sveiste elementer, som gir og lett konstruksjon av en sterk dobbel vegg. Dette er jo et velprøvet designprinsipp som Uponor i dag bygger det meste av. Nå også oljeutskillere, som vi naturligvis har store forventninger til, sier Kenneth Gjenga hos Uponor.

– Overvann står sentralt under VA-Dagene og som leverandør av en rekke løsninger innen kontroll og behandling av overvann er MFT. For tiden lanserer man blant annet en buet fyllstykke i PUR. Mye dette fyllstykket kan man enkelt oppnå tette i overganger mellom buede og rette konstruksjoner i dimensjonene 1000-1800 mm, forklarte Emil Bjørnås ved MFT. 

Behandling av overvann tar stadig nye former, og under messen stilte Helnor ut en rensepakke for overvann. 

Morten Pape hos J.S. Cock i dialog med Nordre Follo Kommune

-Hovedprosessen er sedimentering, filtrering og fordrøyning, der man kan velge rensemedium etter forventet kvalitet på overvannet som skal behandles før det leveres renset til terreng eller en våtmark, forklarte Sigmund Hjorth hos Helnor.

GPA deltok også på messen med en rekke løsninger for overvann og blant annet for elektrosveising, der Henrik Bjercke viste fram et bærbart sveiseapparat for plast og et batteri av ulike løsninger for anboringer basert på elektrosveising.

Hos Focus Software kunne Ieva Halvorsen fortelle om stor interesse for GML som er et åpent leveranse- og samhandlings filformat i norsk anleggsbransje. 

– Vi har nylig sluppet en ny oppdatering på Focus GML Viewer som gjør det mulig å se en veiprofil i vieweren, samt at man kan skjule lag i visningen. Vi har lagt inn flere hurtigtaster andre forbedringer. Den er gratis og fungerer i alle moderne nettlesere på alle enheter, som PC, Mac, nettbrett og mobiltelefon

Bærbart Sveiseapparat for plast fra GPA vist av Henrik Bjercke

slik at du enkelt kan bruke GML-filene dine der du er, uansett om det er på byggeplass, på kontoret eller hjemme, forteller Ieva Halvorsen. 

Hos Pipelife var det god stemning på stand og Aksel Ruud kunne fortelle at det var stor interesse for isolerte rør til både vann og avløp. Et viktig område er her brannvann til tuneller der man ved rehabilitering ofte velger et isolert rør framfor å bygge ny grøft i veibane.

– Vi har en egen produksjonslinje som lager standard dimensjoner, i utganspunktet leverer vi med våre egne rør, men også støpejernsrør kan være aktuelt, for eksempel ved legging av rør på broer, der doble vegger også gir en ekstra beskyttelse, forklarte Ruud.

Harald Gusfre og Per Martin Pettersen hos Furnes viser en dobbel