Ved Høvringen renseanlegg tar Jo Steffen Kirkvoll og Malin Elvsåshagen ut prøver fra avløpsvannet som kommer fra to tredjedeler av Trondheim. Merete Mauland

Forsker på resistens i avløpsvann

Nytt forskningsprosjektet skal se nærmere på antibiotikaresistente bakterier og hvordan avløpsvannet som slippes ut fra renseanleggene kan inneholde bakterier som samler seg i såkalt biofilm på plast i havet.

0

En gruppe forskere fra NTNU, SINTEF Industri, SINTEF Ocean, og Universitetet i Thessaly skal undersøke hvor stort problem dette er.

Prosjektet ledes av Anita Nordeng Jakobsen ved NTNU og den norske delen av studien skjer i Trondheim. Trondheim kommune er med i referansegruppen med Frank J. Batey, som jobber som planlegger ved vann og avløp i Bydrift.  Dette skriver Trondheim kommune skriver i sitt nettmagasin trondheim2030.no.

– I våre renseanlegg tar vi hele tiden prøver av avløpsvannet som kommer inn, og det vi slipper ut. Nå vil også forskere i prosjektet PlastiSpread  få prøver fra kommunens anlegg. De vil finne ut om bakterier fra avløpsvann fester seg på plast i fjorden. Dette kan igjen føre til overføring av mer antibiotikaresistente bakterier til mikroorganismer og dyr som lever i sjøen og sjømat, forklarer Anita Nordeng Jakobsen som er seniorforsker ved NTNU og leder av prosjektet.

Det skal også gjøres en lignende studie i Hellas, der forholdene er litt annerledes. Det er jo andre temperaturer der, men det er også mer bruk av antibiotika, sammenlignet med Norge, forteller Jakobsen.

De ansatte på renseanleggene tar hele året ut prøver som analyseres på laboratoriet. Kort fortalt er det ikke lov til å forurense i Norge, så derfor må Trondheim kommune undersøke hva som kommer inn til anleggene der kloakken skal renses. De er pålagt å ta prøver jevnlig, både av urenset og renset avløpsvann. 

Hvert år tas det 3 prøver for analyse av organiske miljøgifter og 6 prøver for analyse av tungmetaller. I tillegg tar de 24 prøver i året for analyse av blant annet suspendert stoff, totalt fosfor og nitrogen, biologisk oksgenforbruk og pH. 

I tillegg til dette tas det prøver av slammet, som er de faste massene som tas ut av kloakken i renseanleggene. Dette slammet skal brukes som gjødsel. Derfor er det viktig å ta prøver for å se at det ikke er skadelige stoffer eller tungmetaller i det.

Forskningsprosjektet PlastiSpread varer frem til 2027 og neste år vil man begynne å se på prøvene som skal tas ut fra renseanleggene i Trondheim. Etter hvert vet man forhåpentligvis mer om hvordan avløpsvannet vi slipper ut påvirker miljøet i sjøen.

Kilde trondheim2030.no