Frogn kobler seg til framtiden: Avløpsvannet fra Frogn sendes til Veas, som har både nitrogenrensing til høyeste krav samt anlegg for rensing og kondensering av biogass, som utvinnes fra nettopp avløpsvann.

Nitrogenrensing via sjøledninger i Oslofjorden 

Både hele Frogn kommune og deler av Asker kommune skal koble seg til Veas renseanlegg på Slemmestad, som allerede har velfungerende nitrogenrensing. Det hele løses med totalt 23 kilometer sjøledning. Avtalen innebærer at 30 000 innbyggere i to kommuner får en framtidsrettet løsning for avløpsrensing og reduserer utslipp. Total investering er 367 mill kr (Asker 194 / Frogn 173 mill).

0

Takket være en avtale med Veas kan Frogn kommune og store deler av Asker kommune oppnå nitrogenrensing på rekordtid. Dette løses ved en sjøledning for spillvann som krysser fjorden fra Frogn til Asker, og videre i sjøen til Veas.

Hele prosjekter knytter ca 30 000 personer samt et stort antall fritidsboliger til en framtidsrettet avløpsløsning gjennom pumpestasjoner og 23 kilometer sjøledning. Frogn kommune har samtidig tegnet en avtale med Asker om å levere inn på deres ledning, som fører alt til Veas. Løsningen vil bidra til at Oslofjorden raskere får bedre renset avløpsvann, med både sekundær- og nitrogenrensing.

Her skal ledningene gå, illustrasjon ved Asker kommune

Sparer mye

For Frogn kommunes del dreier det seg om 14 422 innbyggere og 895 fritidsboliger pr dato.

– Dagens renseanlegg har bare mekanisk og kjemisk rensing og klarer ikke å oppnå dagens rensekrav. Det gjør at vi måtte se etter løsninger for å oppnå dagens krav. I tillegg så har vi en resipient som sliter med å oppnå kjemisk og økologisk tilstand. Mye av årsaken er mengden nitrogen som tilføres Oslofjorden og vi ser for oss at det vil komme et krav innen relativt kort tid. Summerer vi dette sammen, ville det vært mest hensiktsmessig å oppgradere til et rensenivå for framtiden. Den andre grunnen er at med dagens rensesystemer for nitrogenrensing så ville det vært uforsvarlig å bygge et eget nitrogensenseanlegg bare for Frogn kommune. Kostnadene ville vært ekstremt store med bare 16 000 innbyggere, sier Sigrid Østmark, komm.sjef Frogn kommune.

Bærekraftig

Med dagens ufullstendige renseløsning i Frogn kommune koster det ca. 3 kroner/m3 renset avløpsvann. Med rensing av avløpsvann hos Veas, som har et av Norges beste avløpsrenseanlegg vil det koste kommunen i overkant av 5 kroner pr m3 levert. Det hører også med til bildet at Veas satser stort på innovasjon og gjenvinning og har allerede klart å skape inntekter fra salg av biogass og gjødsel til landbruk. Man er også i ferd med å utvikle en løsning der man skal gjenvinne Co2.  Veas har som langsiktig mål å rense avløpsvann gratis.

Les om Veas: Vil rense avløpsvann gratis

– Målet blir naturligvis videre å levere et avløpsvann til Veas som er mest mulig konsentrert, det vil alle tjene på. Derfor prioriterer vi områder med fellesledninger hvor vi separerer overvann og kloakk, og fornye gamle ledningsnett, forteller Østmark.
Frogn har også VA-takster som innbyr til vannsparing, basert på målt forbruk. Avgifter for vann er delt i to, en fast del og en variabel del som blir fakturert etter målt forbruk.  Man har fjernavleste vannmålere i Frogn, noe som sammen med takstene innbyr å tenke vannsparing. Ved at man betaler for mengde renset avløp sparer innbyggerne dobbelt med den nye avtalen.

Rørledning

Rørledningen skal legges i to etapper i Oslofjorden. Først fra Skiphelle i Drøbak til Skogsborg i Asker og derfra videre til Veas.  Total investering er 367 mill kr (Asker 194 / Frogn 173 mill), som tilsvarer ca 18-20 000 pr meter. Dimensjonen på rørledning blir henholdsvis Ø450 mm og Ø500 mm.

Ideen om et slikt samarbeid på tvers av fjorden kom på bordet for bare 1 år siden, og man ble enige om avtalen allered i slutten 2023. 

– Gjennom godt interkommunalt samarbeid tar vi et stort steg mot en renere Oslofjord. Vi satser på å levere avløpsvann allerede i 2027.  Det gamle renseanlegget gjøres om en fordrøyningsmagasin, forteller Sigrid Kvam Østmark, komm.sjef Frogn kommune til VA nytt.

Ordførerne i Asker og Frogn, konst. konsernsjef i Veas, kommunal ledelse, formannskap og andre inviterer til markering og signering torsdag 4. april 2024 kl. 14.00-15.00 på Sjøtorget i Drøbak. Kontaktperson: Sigrid Kvam Østmark, komm.sjef Frogn kommune, sigrid@frogn.kommune.no

Eksempel på legging av 800 mm sjøledning. Foto:Hallingplast/Jørn Søderholm