David Malm är driftchef på VA/hamnavdelningen.

Sparer energi med nanobobler

Karlskrona kommune er nå den første i Sverige som bruker nanobobler i prosessen for å rense avløpsvann. De 0,00001 millimeter små luftboblene skal gi en mer effektiv renseprosess som krever mindre energibruk. Nanoboblene hjelper på ulike måter i de ulike trinnene.

0

Den nye teknologien er installert ved Karlskrona kommunes renseanlegg på Koholmen. Nanoboblene, som er ekstremt små luftbobler, pumpes ut i avløpsvannet tidlig i renseprosessen. De 0,00001 millimeter små luftboblene skal gi en mer effektiv renseprosess som krever mindre energibruk

– Boblene får mye bra til å skje. De forbedrer nedbrytningen av det meste og får de kjemiske reaksjonene i vannet til å fungere både raskere og bedre, forklarer David Malm, som er driftsleder ved Karlskrona kommunes VA/havneavdeling.

Avløpsvann renses i flere ulike trinn. Det starter med en innledende mekanisk rengjøring – med andre ord et rutenett som fjerner større gjenstander. Vannet går så gjennom en sandfang, som fjerner tyngre partikler, før det til slutt renses for organisk materiale, fosfor og nitrogen i ulike prosesser.

Nanoboblene hjelper på ulike måter i de ulike trinnene.

En stor fordel med den nye teknologien er at den innebærer mindre energibruk. Rundt 60-70 prosent av energibruken på et renseanlegg går normalt til å pumpe luft inn i vannbassengene.

– Med nanoboblene reduseres oksygenbehovet og det må tilføres mindre luft, forklarer David Malm.

Teknologien skal testes i fire måneder og deretter evalueres.

– Det skjer mye i VA-bransjen akkurat nå, noe som er kjempegøy. Det investeres mye i ny teknologi for å effektivisere prosessene og dette er et godt eksempel på det, sier David Malm.