Ordfører Lene Conradi i Asker, Sigbjørn Odden i Frogn og Kjetil Wang-Hansen hos Veas med hver sin (uåpnede) boks øl fra Wettre Bryggeri, tilsatt kullsyre gjenvunnet fra avløpsvann hos Veas

Ingen grenser for vann og avløp

To avtaler ble samtidig signert på tvers av fjord og fylke. Frogn får hjelp av Asker til å frakte sitt avløpsvann til Veas, og oppretter en direkte avtale med Veas om å få renset sitt avløpsvann. I framtiden venter en renere Oslofjord, gjenvinning av ressurser fra avløpsvann samt lavest mulig gebyrer innen vann og avløp.

0

På det gamle fergeleiet mellom Drøbak og Storsand ble nylig to unike avtaler signert mellom kommunene Frogn og Asker. Den første handler om transport av spillvann fra Frogn og videre til Veas. Samtidig signerte Frogn kommune en avtale om levering av sitt spillvann til Veas på Slependen. Ved et trylleslag har de to kommunene lagt til rette for reduserte utslipp av nitrogen fra hvert sitt renseanlegg.

– Fjorden kjenner ingen grenser, og det er den vi skal gjøre bedre. Det er et paradoks at Drøbak som samfunn alltid har vært knyttet til Hurum, mens fylkesgrensen nok har skapt avstand. Det er ikke så lett å knytte avtaler over en fylkesgrense, fortalte kommunedirektør Georg Smedhus i Frogn kommune i forkant av signeringen. Smedhus har fartstid fra begge kommuner og har vært en drivkraft i etablering av avtalene.

Fem på tolv

Nettopp fordi det er tradisjon å tenke innad i kommuner og fylker ble innspurten til avtalene mer dramatisk enn vanlig. Asker kommune hadde allerede bestemt seg for å legge ned sitt renseanlegg på Åros, og å kjøre dette spillvannet i et nytt rør til Veas, der kommunen er eier og allerede leverer det meste av kloakken.
– Da Frogn kom på banen hadde vi planene klare og det derfor ble jobbet med forprosjekt i to parallelle løp med to rådgivere. Da man ble enige om et samarbeid måtte vi øke kapasiteten i forbindelsen, det var alt, forteller seniorrådgiver Per Øystein Funderud i Asker kommune.

Etter at man søkte et samarbeid jobbet Frogn kommune på to fronter, både med å avtale med Asker kommune om frakt av kloakk samt å ordne det slik at Veas var villige til å ta den i mot.

– Vi har faktisk fra før av en avtale om å ta i mot drikkevann fra Glitre Vannverk, og jobber nå videre med å styrke vannforsyningen, på denne siden av fjorden er det begrenset med vannkilder, noe flere kommuner merker, så vi satser på å få ytterligere samarbeid om dette, informerte Smedhus.

Samarbeid over fjorden

I sin innledning til signering av avtalene pekte ordfører i Frogn Kommune Sigbjørn Odden (H) på at stedet for signering av avtalen ikke er tilfeldig. Drøbak har et flott saltvannsakvarium med organismer fra Oslofjorden, og har lange tradisjoner gjennom å ta imot biologistudenter fra  Universitetet i Oslo til en marinbiologisk feltstasjon.

– Dette er viktige avtaler som bidrar til bedre rensing, vi oppfyller nye krav og kan møte strengere krav, noe som er i tråd med vårt ønske om å ta ansvar for Oslofjorden. Det ville være krevende kompetansemessig for en liten kommune som vår å kunne ha et renseanlegg på egenhånd i framtiden. Gjennom avtalene møter vi dermed også signalene fra myndighetene om at slike oppgaver løses best gjennom samarbeid. På vegne av Frogn vil jeg si tusen takk til Veas for at de vil ta imot vårt avløpsvann og det samme til Asker kommune, som er villig til å samarbeide om et felles ledningsnett, sa Odden. 

Et forbilde

Direktør Kjetil Wang-Hansen hos Veas påpekte at det er stor grunn til å feire avtalene, som er en god nyhet for Oslofjorden. 

– Når avløpsvannet fra Frogn blir renset hos oss på Veas blir det mindre nitrogen i Oslofjorden, noe som er bra. Det er også fint at Frogn kommer raskt i gang og mest sannsynlig billigere enn å skulle bygge selv. Det er viktig at man sparer fjorden for utslipp og det er et viktig signal om samarbeid, vi snakker ikke bare om samarbeid, men gjør det i praksis, og vi kan være stolte av at vi får til et samarbeid på tvers av både fjord og grenser. Vi håper at andre blir inspirert til å gjøre det samme, sa Wang-Hansen.

Wang-Hansen understreker at Veas er positive til samarbeid som gavner Oslofjorden, men at det naturligvis er grenser for hvor mye man kan renset i anlegget. I dag renser Veas godt over hva Statsforvalter stiller krav om, som er 70 % nitrogenrensing.

Godt i gang

– I fjor lå vi på 77 %, så vi ligger godt an etter kravene. Med vannmengden som kommer fra Frogn økes den totale mengden med 2.4 %, så det er ikke så mye i forhold til den lille elven som strømmer til oss daglig. Det handler ikke bare om volum og kapasitet, men også om innhold, selv om vi ikke tror avløpsvannet fra Frogn skiller seg fra det vi allerede renser, sa han og ønsket lykke til med å få dette på plass, fortalte Wang-Hansen.
 
– Vi lover å rense dette avløpsvannet på beste måte og ta vare på ressursene. Vi har et biogassanlegg som i dag leverer biogass som tilsvare 6 millioner liter diesel. Vi planlegger å raffinere karbondioksid fra anlegget til å lage mat og drikke, sa han og viste fram en prøve på øl tilsatt nettopp Veas kullsyre fra Wettre bryggeri, som har benyttet karbondioksid fra Veas’ pilotanlegg.

Trygghet

I sin tale poengterte ordfører Lene Conradi(H) i Asker at mye av innsatsen innen vann og avløp foregår i det skjulte, i ledningsnettet, men at det ikke desto mindre var viktig å sette innsatsen inn her og gjøre en forskjell ved å bygge gode forbindelser under bakken og under fjorden.

– Det er viktig å feire dette samarbeidet og å gjøre dette kjent. Og som en kystkommune er vi opptatt av å se hele Oslofjorden som en enhet. Dette har vært en barriere ved at forvaltningen av fjorden har vært stykkevis og delt. Veien til å redde Oslofjorden handler om samarbeid, og uten samarbeid vil vi ikke kunne oppnå resultater. Dette med å redusere nitrogenutslipp haster og Veas har virkelig gjort en stor forskjell. Det litt skremmende at det er så få anlegg som i dag renser for nitrogen, sa Conradi som lovet at Asker skal jobbe videre for fjorden.

– Avtalen som ble inngått i dag er en milepæl, takk til alle som har fått dette på plass og ikke minst våre dyktige fagfolk på dette området, og Veas’ sterke kompetansemiljø som har vist vei fra avfallsrensing til ressursforvaltning. Vi er stolte av å være en del av dette samarbeidet. Jeg er sikker på at Frogn gjør et klokt valg. Vi har sett at det nettopp er riktig og viktig å samarbeide stort, sa Lene Conradi i Asker kommune.