Buede og flate luker i kombinasjon gir både innsyn, lys og teknisk adgang. Foto: Helnor

En luktfri pumpestasjon med vannbrems

Seksten spesialluker med doble pakninger gir visuell kontroll og et luktfritt miljø. Små og store pumper bytter på å jobbe etter mengdene som anløper. En unik vannbrems hindrer oversvømmelse. Pumpestasjonen på Bredalsholmen er noe utenom det vanlige. Foto: Helnor

0

I takt med høyere krav til rensing på både kort og lang sikt velger stadig flere kommuner å erstatte mindre renseanlegg med pumpestasjoner og heller sentralisere avløpsrensingen. Det gir driftmessige fordeler og lavere VA-kostnader. Når det ligger til rette fraktes spillvannet i sjøledning, som er både enkelt og rimelig. 

Renseanlegget på Bredalsholmen i Kristiansand kommune var i ferd med å sakke akterut i forhold til offentlige krav. Spillvannet kommer fra bydelen Vågsbygd og Flekkerøya og statsforvalter kunne i verste fall satt ned byggestopp i området. Det hastet med å få på plass en løsning og Kristiansand kommune valgte å erstatte Bredalsholmen renseanlegg med en pumpestasjon, og i dag går spillvannet gjennom 4 km sjøledning 710 mm SDR 17 nordover til renseanlegget på Odderøya.

PK Entreprenør hadde totalentreprise på pumpetasjonen på Bredalsholmen og den er bygget ny fra grunnen av ved siden av det gamle renseanlegget. Selve stasjonen er på 200 kvadrat og har i utgangspunktet en tradisjonell oppbygning: Fire tørroppstilte pumper står i eget maskinrom vegg i vegg med pumpesumpen. Over det hele har man et teknisk rom med traverskran i taket. 

Flate og buede luker i kombinasjon gir både innsyn og mulighet for adgang

Under planleggingen og valg av løsninger har kommunen gått grundig til verks. For å studere løsninger i praksis og høre andres erfaringer besøkte man Hias på Hamar, som de siste årene har latt bygge en rekke pumpestasjoner for spillvann, blant annet i forbindelse med at man har krysset Mjøsa med spillvannsledning. Her har man særlig sett på sikre, funksjonelle, lufttette luker som legger til rette for godt arbeidsmiljø, problemfri drift og enkelt vedlikehold.

– Både mulighet til visuell inspeksjon og teknisk tilgang til både pumpesump og til pumperom er sentralt. Her ble det valgt seksten luker i aluminium fra Helnor, der 8 luker har gjennomsiktig buet kuppel i spesialplast og sikkerhets gitter. De andre 8 lukene er flate luker som går jamt med gulvet. Disse har også sikkerhetsgitter og det er lagt fire luker i serie for heising av pumper og utstyr, forteller byggherrerepresentant Øyvind Pettersen fra Multiconsult.

Etter flere måneders drift ser man at lukene har fungert etter forventningene. På tross av at spillvann fører med seg gasser og at pumpesumpen er et sted der lukt vil utvikles er det ikke mulig å kjenne noe dårlig lukt i bygget.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet, både når det gjelder mulighet for inspeksjon, framtidig vedlikehold og ikke minst at miljøet er luktfritt. At man kan bestille norskproduserte kvalitetsluker som hyllevare bidrar både til trygghet og rask levering. I tillegg til tette skott mellom spillvann og øvrige rom er det et ventilasjonsanlegg som bidrar til undertrykk og renser avkast med kullfilter, forklarer Øyvind Pettersen.

Vannbrems under bygging. Foto: PK Entreprenør

En utfordringen på Bredalsholmen var stort fall og trykk på tilførselen av spillvann, derfor måtte man konstruere en vannbrems utvendig oppstrøms i form av en slangerenne i betong. Foruten å oppnå en kontrollert oppbremsing av vannet slik at pumpestasjonen får gode arbeidsforhold, var det krav til funksjonalitet. Bremsen består av s-formede renner i betong som er krummet begge veier slik at man får både oppbremsing, samtidig med at man oppnår selvrensing over tid.

-Vi har aldri utført en vannbrems i betong før, men takket være gode tegninger og råd fra Xylem i kombinasjon med vår erfaring med kompliserte betongarbeider gjorde at vi fikk det til. Det er et krevende og spennende stykke betongarbeid vi er stolte av å ha lykkes med, forteller prosjektleder Magne Arnø fra totalentrepenøren PK Entreprenør.

En av forklaringene på behovet for vannbrems er at det ved nedbør kan anløpe store mengder overvann, mens det forøvrig er relativt stabilt jevn tilførsel. Løsningen for pumpevalget (Flygt) ble derfor to store og to små pumper, som engasjeres etter behov, både for å ha muskler til å kunne ekspedere store mengder, og samtidig jobbe optimalt energimessig på det jevne. 

– Stasjonen har to pumper som leverer 257 liter pr sekund ved normal drift og to “regnvannspumper” som tar unna 600 liter i sekundet på maksimum belastning. Pumpene er tørroppstilte i eget rom og suger da vannet ut av sumpen gjennom rør et stykke opp på veggen. Tilførselen av spillvann ligger lavere enn punktet der pumpene suger fra. Pumpestasjonene har en selvrensende rengjøringssyklus der pumpene sørger for at vannet sirkuleres i sumpen før den tømmes, forklarer Kurt Wachendorf hos Xylem.  

Pumpestasjonen har forøvrig ingen behov for bemanning og det er lagt til rette for pluggkjøring av ledninger. Etter at stasjonen ble startet i sommer har den fungert uten avvik. Å bygge den tok 14 måneder. I framtiden kan det også bli snakk om å knytte enda en ledning fra et renseanlegg syd i kommunen til Bredalsholmen, dermed vil man kunne spare betydelige beløp ved å ikke oppgradere dette renseanlegget.

Det gamle renseanlegget på Bredalsholmen beholder kommunen inntil videre for en eventuell fremtidig renseløsning. Det kan for eksempel være muligheter for å ha en forbehandling av avløpsvannet før det pumpes til Odderøya, eller det kan være aktuelt å benytte bassengene til å holde igjen vann før det pumpes til Odderøya.

– I mellomtiden skal vi fylle bygningsmassen med annen aktivitet. Hva det skal brukes til avgjøres etter sommerferien. Vi har allerede flere interessenter, både eksterne og interne, sier sjef for vann og avløp Torleif Jacobsen.