Bjørn Bekken

Skeptisk til Enova ordning og elektrifisering

Enova lover 40 % støtte til innkjøp av elektriske anleggsmaskiner. Likevel er det langt fram med dagens anbudspraksis til at elektrisk drift kan bli et reelt alternativ. Dagens prisnivå på elektrisk utstyr gjør det dermed til en risikosport for en entreprenør å ta det grønne skiftet. Det er også andre skjær i sjøen.

0


Daglig leder og eier av Tune Graveservice Bjørn Bekken utfører mange oppdrag for kommuner og private, der særlig sanering av rørnettet har gitt mye oppdrag de siste årene. Bekken har fulgt med på de ulike støtteordningene som myndighetene tilbyr for den som vil elektrifisere maskinparken. Han mener at det selv med de nye satsene er et godt stykke igjen til at det er et reelt alternativ å skifte ut tradisjonelle maskiner med elektriske utgaver.

– I dag koster en tyve tonns dieseldrevet gravemaskin ca 2,5 millioner mens en tilsvarende i elektrisk utgave ligger på et sted rundt 6,5 mill. Med 40 prosent tilskudd slik Enova nå tilbyr vil en elektrisk maskin til oss havne rett oppunder 4 mill. Da gjenstår det fortsatt 1,5 millioner kroner, og det vil si at det vil koste 50 prosent ekstra å eie en slik maskin. Når jeg spør mine kontakter i kommunene om de vil betale så mye mer for elektrisk jobb får jeg ikke noe positive tilbakemeldinger, for å si det slik. Hvis jeg spør folk som utvikler tomter om de vil betale betydelig ekstra for grønn graving er det samme låt i pipa. Ingen av de er villige til det, så spørsmålet blir hvem er det man mener skal betale mellomlegget, sier Bekken.

Bekken forstår at myndighetene ønsker en raskere omstilling og at det er derfor myndighetene nå gjennom Enovastøtte har skrudd opp tilskuddet, men at det er svært langt igjen. Andre forhold spiller også inn.

– Med forrige støtte-nivå regnet vi i bransjen med at man kunne kjøpe to dieselmaskiner til prisen av en elektrisk maskin, så du kan si at vi er på rett vei, men det er uaktuelt. Ingen anbudspapirer jeg har sett vekter elektrisk drift så høyt at man kan regne med å ta jobber med elektrisk drift, sier Bekken.

En annen utfordring Bekken vil peke på er tilgang på strøm. Anleggsmaskiner er svært energikrevende og det er som regel svært begrenset kapasitet på nettet. Ikke nok til å kunne lade maskiner som skal gå i ett sett.

– Kanskje inne i byene kan en elektrisk graver være et spennende alternativ, de går jo ganske stille og har null utslipp. Som kjent er det også allerde høye krav til utslipp fra dieselgravere, så jeg vet ikke helt. Jeg tror akkurat dette betyr lite i det store regnskapet. Men ute på landet, der det ikke er ladepunkter ser jeg ikke noen mulighet for umiddelbar suksess med elektriske maskiner. De må ha strøm på stedet, noe som også vil kreve utbygging av nettet, så dette kan blir vanskelig. Bekken er kjent med at man har begynt å produsere store containere som mobile ladestasjoner. Dette skal visstnok være løsningen for oss på landet. Koster vel sikkert en halv million i tillegg til de ressursene som må til for å få transportert disse til steder hvor de kan lades opp for deretter igjen transporteres tilbake, det virker tungvint for å si det mildt, sier Bekken.

Han trekker så en sammenligning til elektrifisering av bilparken.

– Fossildrevne biler har skyhøye avgifter som går særlig på dette med vekt. En elbil koster da ned mot en fjerdedel i innkjøp av det en tilsvarende bil koster. Elbiler har også andre gunstige avtaler om bompassering og parkering. Da blir det interessant! Men inntil videre kan vi ikke se at dette kommer til å kunne gå rundt, sier Bjørn Bekken ved Tune Graveservice.